Wat zijn afcentiemen en opcentiemen?

2020-12-07T22:45:23+00:00

België is fiscaal gezien een heel complex land waarbij het recht om belastingen te heffen altijd tot een bepaald niveau behoort. Zo wordt de personenbelasting op federaal niveau vastgelegd, maar wordt de verkeersbelasting op het niveau van de gewesten geïnd. Om tegemoet te komen aan de lagere niveaus is er in de mogelijkheid voorzien om zelf een verhoging of