Wat is de belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT)?

2020-11-10T17:51:20+00:00

De belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT) is een gewestelijke belasting die wordt geheven op de opstelling van automatische ontspanningstoestellen, bijvoorbeeld in cafés of op foren. Hieronder is de Vlaamse regelgeving weergegeven. Toepasselijkheid van de belasting op de AOT Het maakt voor de belasting op de AOT niet uit of de automatische ontspanningstoestellen op de openbare weg zijn geplaatst (bv.