Wat is de steunmaatregel voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen?

2021-09-21T14:06:00+00:00

Vlaanderen kan niet zonder zijn bedrijvigheid. Het zijn de bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid, inkomsten en welvaart. Het is vaak moeilijk om geschikte terreinen te vinden waar de bedrijven zich kunnen huisvesten. Meestal zijn er eerst uitgebreide studies en werken nodig vooraleer men een bedrijventerrein kan aanleggen. Soms moet men een oud bedrijventerrein herinrichten, waarbij men wel eens wordt