belastingvermindering

Leestijd: ongeveer 2 minuten 8 april 2021
8 april 2021

Wat is de belastingvermindering voor bijkomend personeel met een laag loon?

2021-04-07T17:06:06+00:00

Zelfstandigen en vrije beroepen die minder dan elf werknemers in dienst hebben, kunnen een beroep doen op de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon. Hiervoor mogen ze wel geen te hoog loon aan het personeel toekennen. Deze belastingvermindering wordt in de personenbelasting toegekend en bestaat niet langer voor vennootschappen. Enkel voor bijkomend personeel met een laag loon

Wat is de belastingvermindering voor bijkomend personeel met een laag loon?2021-04-07T17:06:06+00:00
14 januari 2021

Overzicht van nieuwe fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2021

2021-01-13T07:12:23+00:00

Op het einde van vorig kalenderjaar zijn er een aantal fiscale beslissingen genomen die enerzijds meer budget vrij moeten maken voor het beteugelen van de coronacrisis, maar die anderzijds de ondernemingen ook wat meer financiële ademruimte moeten geven. Zo wordt de indexatie van verschillende belastingverminderingen en -vrijstellingen bevroren, maar wordt de regeling van de verhoogde investeringsaftrek dan weer verlengd.

Overzicht van nieuwe fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 20212021-01-13T07:12:23+00:00
6 januari 2020

Wat is de geïntegreerde woonbonus?

2020-01-06T15:08:07+00:00

De geïntegreerde woonbonus voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2016 werden aangegaan (voor eerdere hypothecaire leningen was er sprake van de woonbonus), is op 31 december 2019 afgeschaft. Voor hypothecaire leningen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 werden aangegaan, is het nog steeds mogelijk om deze Vlaamse belastingvermindering te genieten. Voor hypothecaire leningen die voor 2016

Wat is de geïntegreerde woonbonus?2020-01-06T15:08:07+00:00
3 januari 2020

Wat is de belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed?

2020-01-03T15:39:32+00:00

In Vlaanderen is er een belastingvermindering voorzien voor kosten die worden gemaakt om beschermd onroerend erfgoed te onderhouden of te restaureren. Er geldt wel een maximale belastingvermindering per onroerend erfgoed. Belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed? Om de erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed in stand te houden, kleven er vaak strenge voorwaarden aan vast. Dit resulteert dan

Wat is de belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed?2020-01-03T15:39:32+00:00
30 december 2019

Wat is de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen?

2019-12-30T16:02:22+00:00

Tot en met aanslagjaar 2012 konden particulieren die een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning hadden van een forfaitaire belastingvermindering genieten en dit gedurende een periode van tien jaar. Hierdoor blijft deze belastingvermindering nog steeds relevant. Daarnaast werd er ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof in een overgangsregeling voorzien, waardoor deze belastingvermindering onder een aantal strikte voorwaarden nog steeds

Wat is de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen?2019-12-30T16:02:22+00:00
19 december 2019

Wat is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen?

2019-12-19T16:31:14+00:00

Wanneer je in een inkomstenjaar werkgeversaandelen verwerft en de belastingvermindering voor pensioensparen niet benut, kan de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen interessant zijn. Ook als werkgever is dit een belangrijke incentive die je zeker naar het personeel kan communiceren. Wanneer men daarentegen al optimaal de belastingvermindering voor pensioensparen benut, is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen niet interessant.

Wat is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen?2019-12-19T16:31:14+00:00
16 december 2019

Wat is de Vlaamse belastingvermindering voor wijk-werkcheques?

2019-12-16T19:31:11+00:00

Door de zesde staatshervorming kregen de gewesten de bevoegdheid over het PWA-stelsel (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) overgedragen. Vlaanderen besloot daarop om het vroegere PWA-stelsel te vervangen door de zogenaamde wijk-werkcheques. Net zoals voor de PWA-cheques werd hierin ook een belastingvermindering voorzien. Wat is wijk-werken? Het wijk-werken heeft per 1 januari 2018 het vroegere PWA-stelsel vervangen. Via het stelsel van wijk-werken kunnen werkzoekenden

Wat is de Vlaamse belastingvermindering voor wijk-werkcheques?2019-12-16T19:31:11+00:00
12 december 2019

Wat is de belastingvermindering voor elektrische motorfietsen en drie- of vierwielers?

2019-12-12T14:58:16+00:00

Het gebruik van elektrische voertuigen wordt door de wetgever fiscaal gestimuleerd. Deze belastingvermindering is daar een voorbeeld van. Het toepassingsgebied ervan is echter beperkt. Sinds aanslagjaar 2014 verviel de belastingvermindering voor de aankoop van elektrische personenwagens, elektrische wagens voor dubbel gebruik, elektrische minibussen en de installatie van een laadpaal. Hierdoor is deze belastingvermindering beperkt tot de aankoop van elektrische motorfietsen,

Wat is de belastingvermindering voor elektrische motorfietsen en drie- of vierwielers?2019-12-12T14:58:16+00:00
9 december 2019

Wat is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?

2019-12-09T16:26:48+00:00

De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten wordt ook wel eens de belastingvermindering voor de mama-papa-leningen genoemd. Het gaat om een overeenkomst voor zij die geld uitlenen aan natuurlijke personen om zo verwaarloosde of verkrotte woningen te renoveren. De uitlener mag hierbij rekenen op een belastingvermindering. De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten werd in 2019 afgeschaft. Wie uiterlijk op 31 december 2018 geld uitgeleend heeft

Wat is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?2019-12-09T16:26:48+00:00
28 november 2019

Wat is de belastingvermindering voor huispersoneel?

2019-11-28T20:16:02+00:00

De belastingvermindering voor huispersoneel is een federale belastingvermindering voor de bezoldigingen die je aan huispersoneel betaalde. Het gaat om een belastingvermindering van 30% op de betaalde bezoldigingen aan huispersoneel. Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Hoe hoog is de belastingvermindering voor huispersoneel? De belastingvermindering voor huispersoneel, ook wel eens de belastingvermindering voor huisbedienden genoemd, geeft recht op

Wat is de belastingvermindering voor huispersoneel?2019-11-28T20:16:02+00:00
Ga naar de bovenkant