Wat met de arbeidsovereenkomst als werkgever of werknemer sterft?

2019-12-13T17:56:20+00:00

Werknemer en werkgever moeten in principe de bepalingen van de arbeidsovereenkomst respecteren. Wanneer een van de partijen sterft, is dat uiteraard niet langer mogelijk. Vervolgens stelt zich de vraag wat er met de arbeidsovereenkomst moet gebeuren en waartoe de erfgenamen verplicht zijn. De Arbeidsovereenkomstenwet regelt deze materie. Wat met de arbeidsovereenkomst als de werknemer sterft? Als de werknemer sterft, eindigt