Wat is een cao?

2019-10-30T14:49:52+00:00

Een cao is de afkorting voor een collectieve arbeidsovereenkomst. Het gaat om een overeenkomst die wordt gesloten tussen (een of meerdere) werkgevers(organisaties) en (een of meerdere) werknemersorganisaties. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de individuele en collectieve verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het bevat de rechten en verplichtingen van de verschillende partijen. Zo kan een cao een werkgever bijvoorbeeld verplichten