Wat is degressief afschrijven?

2021-02-23T18:28:51+00:00

Vanuit boekhoudkundig en bedrijfseconomisch oogpunt zou het nogal onlogisch zijn om dure investeringen in vaste activa ten laste van het resultaat te leggen op het moment dat ze worden aangekocht. Daarom moet de kostprijs over een langere periode, gelijk aan de vermoedelijke levensduur, worden uitgesmeerd. Elk jaar wordt dan een deel van de kostprijs ten laste van het resultaat