eindejaarsverrichtingen

Leestijd: ongeveer 2 minuten 8 november 2019
8 november 2019

Hoe boek ik over te dragen opbrengsten?

2019-11-08T18:17:59+00:00

Sinds aanslagjaar 2019 moeten vooruitbetaalde kosten fiscaal worden toegewezen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor inkomsten is dat al langer het geval. Het gaat bijvoorbeeld om een opgestelde factuur die betrekking heeft op diensten die je pas volgend jaar uitvoert. Door die factuur over te dragen, betaal je er pas in het volgend jaar ook effectief belastingen op.

Hoe boek ik over te dragen opbrengsten?2019-11-08T18:17:59+00:00
8 november 2019

Hoe boek ik over te dragen kosten?

2019-11-08T18:15:03+00:00

Vroeger gingen organisaties vaak kosten maken op het einde van het boekjaar om zo de te betalen belastingen te verminderen. Dergelijke vooruitbetaalde kosten werden dan gebruikt in het kader van fiscale optimalisatie, waarbij de belastingplichtige via zijn betaalgedrag zelf kiest in welk boekjaar hij de aftrek wil genieten. Sinds aanslagjaar 2019 is dat echter niet langer toegestaan en moeten dergelijke

Hoe boek ik over te dragen kosten?2019-11-08T18:15:03+00:00
Ga naar de bovenkant