Afschaffing van de forfaitaire btw-regeling: wat nu?

2022-05-10T11:22:08+00:00

Ondernemers die een beroep doen op de forfaitaire btw-regeling moeten ten laatste eind 2027 de overstap maken naar de klassieke btw-regeling of naar de kleine ondernemersregeling. De forfaitaire btw-regeling wordt namelijk per 2028 afgeschaft. Voor starters is het zelfs nu al voorbij. We leggen uit wat dit betekent en waarom men de forfaitaire btw-regeling afschaft. Wat is de forfaitaire