Wat is het Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie?

2021-07-06T08:11:34+00:00

Sinds 2017 investeert Toerisme Vlaanderen jaarlijks in de thematische oproep Iedereen Verdient Vakantie. Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft het dan ook aan: eenieder heeft recht op vrije tijd en vakantie. Toch is vakantie in de praktijk niet voor iedereen mogelijk, zeker als de financiële middelen ontbreken of de gezondheidstoestand het niet