Wat is de Antwerpse impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie?

2021-12-01T09:52:56+00:00

De Antwerpse impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie is een subsidie ter ondersteuning van de sociale economie. De subsidie kan zowel worden aangevraagd door vennootschappen en verenigingen als door publiekrechtelijke overheden. Het gaat voor alle duidelijkheid om een subsidie van de provincie Antwerpen, niet om een premie van de stad Antwerpen. Wat is de impulssubsidie voor innovatieve