De Vlaamse jobbonus: ook interessant voor startende zelfstandigen

2022-07-19T11:29:12+00:00

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe maatregel waarmee de Vlaamse Regering werken wil aanmoedigen. Het kadert in een reeks van maatregelen om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te verhogen en de werkloosheidsgraad te verminderen. De maatregel is bedoeld voor mensen die als werknemer of als grensarbeider minder dan 2500 euro bruto per maand verdienen. Ook startende zelfstandigen komen in aanmerking.