Wat is een kasplan en hoe stel ik het op?

2022-08-09T09:48:15+00:00

Een kasplan maakt deel uit van het ondernemingsplan en nog specifieker van het financieel plan. Terwijl het financieel plan een inschatting maakt van de financiële haalbaarheid van het project, focust het kasplan op de kasstromen. Het biedt een overzicht van de te verwachten ingaande en uitgaande sommen gedurende een bepaalde periode. Het gaat daarbij om de kasstromen in de