Toekenning van de koopkrachtpremie

2023-05-15T08:02:34+00:00

De koopkrachtpremie is een financiële stimulans die door de Belgische regering is geïntroduceerd, gericht op bedrijven die aanzienlijke winsten hebben behaald in het voorgaande jaar (2022). Deze premie, die centraal staat in de sectorale onderhandelingen, is ontworpen om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Op 23 april 2023 is het besluit betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.