Hoe boek ik renteloze of abnormaal laag rentende schulden op meer dan één jaar?

2020-06-03T12:38:00+00:00

Het gaat in dit geval om schulden die enerzijds meer dan één jaar na hun ontstaan moeten worden terugbetaald en waarbij anderzijds de onderneming een abnormaal lage rente (of geen rente) verschuldigd is. Om na te gaan of er sprake is van een abnormaal lage rente wordt er gekeken naar de normale marktrente voor gelijkaardige leningen, bij gelijkaardige termijnen en