Wat is LEADER en wat zijn de LEADER-steunmogelijkheden?

2021-08-12T09:52:59+00:00

Al sinds de start van de LEADER-methodiek neemt Vlaanderen deel aan het LEADER-verhaal. Hierdoor dragen lokale actoren, zoals plaatselijke bedrijven of zelfs gemeenten, bij aan de lokale plattelandsontwikkeling. De focus ligt op samenwerking met de Plaatselijke Groep, een publiek-privaat samenwerkingsverband. Het is mogelijk om LEADER-steun aan te vragen. Het zijn echter de promotoren die subsidiabele kosten kunnen declareren. De