Hoe en wanneer moet je het loon van personeel betalen?

2020-08-22T06:55:35+00:00

Een van de basiskenmerken van een arbeidsovereenkomst is dat de werkgever loon moet betalen. Daarover kunnen werkgever en werknemer binnen bepaalde grenzen zelf afspraken maken. Die grenzen worden opgelegd door de Loonbeschermingswet van 12 april 1965. Het is belangrijk om te weten dat de Loonbeschermingswet niet alleen het geldelijk salaris als loon beschouwt, maar bijvoorbeeld ook voordelen in natura, het