Wat is het (para)fiscaal voordeel voor de loonbonus?

2021-08-14T09:50:40+00:00

Voor een werkgever is het mogelijk om (een deel van) zijn werknemers een extra loonbonus toe te kennen wanneer bepaalde collectieve doelstellingen worden behaald. Hierdoor kunnen werknemers bijvoorbeeld onrechtstreeks deelnemen in de winst. Het is een goede manier om de werknemers te motiveren en te belonen. Dergelijke niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen zijn aan een gunstige (para)fiscale behandeling onderhevig. Er zijn