Hoe boek je meerwaarden bij sale-and-leasebackcontracten?

2021-02-02T15:57:48+00:00

Bij een sale-and-leasebackcontract worden er mogelijk meerwaarden gerealiseerd. Dit wil zeggen dat het activum voor meer wordt verkocht dan wat de resterende boekwaarde ervan is. Dit is echter een schijnmeerwaarde, want de komende jaren moet er op de volledige som (en dus ook op de schijnbaar gerealiseerde meerwaarde) rente worden betaald. Dit heeft ook gevolgen voor de boekhoudkundige verwerking.