Premies voor het selectief sorteren van afvalstromen

2021-11-08T16:28:28+00:00

Bedrijven die afvalstromen selectief sorteren en laten ophalen met het oog op een optimale recyclage, kunnen op verschillende premies rekenen. Hiervoor zijn er een aantal beheersorganismen opgericht, zoals Valipac, Valorlub en Fost Plus. Premie voor het selectief sorteren van afvalstromen van Valipac Valipac is een beheersorganisme dat instaat voor de terugname van bedrijfsmatig verpakkingsafval en de informatieplicht die hieraan