Wat zijn oprichtingskosten?

2020-06-03T12:40:43+00:00

Bij de oprichting van een vennootschap worden er diverse kosten gemaakt die meteen een boekhoudkundige weerslag hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het aanvragen van vergunningen, maar ook om erelonen, honoraria van notarissen etc. De oprichtingskosten worden geboekt onder de rubriek 20 Oprichtingskosten. Rubriek 20 Oprichtingskosten Oprichtingskosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het oprichten van ondernemingen.