stopzetting

Leestijd: ongeveer 2 minuten 28 oktober 2022
28 oktober 2022

Stopzetting eenmanszaak: wat met de nieuwe kosten?

2022-10-24T09:13:44+00:00

Het vat is af. De schipbreuk is geleden. En alles is in de soep gelopen. Soms wil het gewoon niet lukken en is het beter om met een eenmanszaak te stoppen. Of wie weet wil je wel wat genieten van het leven of doen er zich nieuwe opportuniteiten voor. Er kunnen veel redenen zijn waarom je beslist om te

Stopzetting eenmanszaak: wat met de nieuwe kosten?2022-10-24T09:13:44+00:00
27 april 2022

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?

2022-04-18T11:59:26+00:00

Vaak is het zo dat starten als zelfstandige een keuze is, maar het stopzetten van de activiteiten is dat meestal niet. Zo'n stopzetting kan tijdelijk of definitief zijn. In ieder geval is het belangrijk dat je je opgebouwde sociale rechten behoudt.  Dat brengt in de praktijk wel wat administratieve rompslomp met zich mee. We lichten de mogelijkheden voor je

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?2022-04-18T11:59:26+00:00
29 september 2020

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?

2020-09-28T17:36:57+00:00

Als zelfstandige is het mogelijk dat je activiteiten niet draaien zoals ze zouden moeten draaien. Dan kan je maar beter de boeken sluiten en stoppen met je eenmanszaak. Vooraleer je het weet ben je anders je hebben en houwen kwijt... Je betaalde natuurlijk wel altijd netjes je bijdragen voor de sociale zekerheid. Heb je nu ook recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?2020-09-28T17:36:57+00:00
5 juni 2020

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?

2020-06-03T12:40:11+00:00

Wanneer vennoten beslissen om een vennootschap te ontbinden, blijft de vennootschap nog even bestaan voor de vereffening ervan. Tijdens de vereffening worden de activa van de onderneming te gelde gemaakt. Met de opbrengsten hiervan worden uitstaande schulden voldaan. Het saldo gaat vervolgens naar de aandeelhouders. Geen definitieve uitkeringen tijdens het vereffeningsproces Om te voorkomen dat de rechten van schuldeisers worden

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?2020-06-03T12:40:11+00:00
8 mei 2020

Hoe stop ik als zelfstandige?

2020-05-04T15:07:31+00:00

Ongeacht of het nu is omdat het allemaal niet meer goed draait, omdat je op pensioen gaat of omdat je arbeidsongeschikt bent, stoppen als zelfstandige kan je niet zomaar doen. Je moet een aantal zaken regelen, zowel boekhoudkundig als administratief. Stopzetting doorgeven aan de KBO Als zelfstandige ben je ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierin staat allerhande informatie, zoals

Hoe stop ik als zelfstandige?2020-05-04T15:07:31+00:00
Ga naar de bovenkant