vaste activa

Leestijd: ongeveer 3 minuten 24 februari 2021
24 februari 2021

Wat is degressief afschrijven?

2021-02-23T18:28:51+00:00

Vanuit boekhoudkundig en bedrijfseconomisch oogpunt zou het nogal onlogisch zijn om dure investeringen in vaste activa ten laste van het resultaat te leggen op het moment dat ze worden aangekocht. Daarom moet de kostprijs over een langere periode, gelijk aan de vermoedelijke levensduur, worden uitgesmeerd. Elk jaar wordt dan een deel van de kostprijs ten laste van het resultaat

Wat is degressief afschrijven?2021-02-23T18:28:51+00:00
29 januari 2021

Hoe boek ik de buitengebruikstelling van materiële vaste activa?

2021-02-06T15:06:09+00:00

Bij de buitengebruikstelling van een materieel vast actief heeft een onderneming twee opties. In de eerste plaats kan de onderneming het vast actief behouden, bijvoorbeeld voor reservestukken of als noodinrichting. In zo'n geval kunnen er bijvoorbeeld waardeverminderingen worden geboekt. Het kan echter ook dat een onderneming beslist om het materieel vast actief te verkopen. Systematiek van de verkoop na

Hoe boek ik de buitengebruikstelling van materiële vaste activa?2021-02-06T15:06:09+00:00
23 juni 2020

Hoe boek ik de verkoop van een materieel vast actief?

2020-06-08T17:19:15+00:00

Na de verwerving van een materieel vast actief wordt het afgeschreven en over de jaren heen als kost afgeboekt. De verkoop van het vast actief heeft op zijn beurt invloed op het resultaat, waarbij de afschrijvingen in rekening moeten worden gebracht. Hieronder ontdek je hoe dat gaat en hoe je het boekhoudkundig moet verwerken. Gerealiseerd resultaat bij de verkoop niet-afgeschreven

Hoe boek ik de verkoop van een materieel vast actief?2020-06-08T17:19:15+00:00
18 juni 2020

Hoe boek ik de verwerving van materiële vaste activa?

2020-06-08T17:11:09+00:00

Bij de verwerving van materiële vaste activa, zoals een bedrijfswagen, een machine of een gebouw, moet de aanschaffingswaarde voor elk element individueel worden bepaald. Er zijn verschillende rubrieken (22-27) waaronder een vast actief kan worden ondergebracht, maar het is natuurlijk mogelijk dat een vast actief bij meerdere rubrieken lijkt aan te sluiten. In dat geval moet het materieel vast actief

Hoe boek ik de verwerving van materiële vaste activa?2020-06-08T17:11:09+00:00
16 juni 2020

Hoe boek ik de verwerving van immateriële vaste activa?

2020-06-08T17:02:58+00:00

De verwerving van immateriële vaste activa kan op drie manieren gebeuren. Zo kan het dat immateriële vaste activa bij derden wordt aangekocht. Daarnaast kan immateriële vaste activa ook intern ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van een intern ontwikkelingsproces. Ten slotte kan de immateriële vaste activa ontstaan ten gevolge van het overnemen van een onderneming of bedrijfstak. Het is de aanschaffingsprijs of

Hoe boek ik de verwerving van immateriële vaste activa?2020-06-08T17:02:58+00:00
11 juni 2020

Wat zijn immateriële vaste activa?

2020-06-08T16:55:12+00:00

Een onderneming kan kosten activeren en die niet langer als een kost maar als een investering beschouwen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een onderneming ontwikkelingskosten heeft. In zo’n geval worden de kosten onder de activa geplaatst en worden ze afgeschreven. Aan het activeren van kosten zijn altijd een aantal voorwaarden verbonden. Uiteraard dienen ze aan de juiste rekening te

Wat zijn immateriële vaste activa?2020-06-08T16:55:12+00:00
Ga naar de bovenkant