werknemer

Leestijd: ongeveer 2 minuten 23 december 2019
23 december 2019

Welke verplichtingen heeft de werknemer ten opzichte van de werkgever?

2019-12-23T15:55:17+00:00

Zowel werkgever als werknemer hebben een aantal verplichtingen ten opzichte van elkaar. Werknemers moeten bijvoorbeeld de overeengekomen arbeid verrichten, maar moeten daarnaast nog een aantal andere plichten naleven. Indien een werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dat aanleiding geven tot tuchtsancties, schadevergoedingen of het ontslag. Te goeder trouw de arbeidsovereenkomst uitvoeren De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet steeds te

Welke verplichtingen heeft de werknemer ten opzichte van de werkgever?2019-12-23T15:55:17+00:00
23 december 2019

Welke verplichtingen heeft de werkgever tegenover zijn werknemer?

2019-12-23T11:15:44+00:00

De verplichtingen van een werkgever ten aanzien van zijn werknemer gaan veel verder dan alleen het loon betalen voor de gepresteerde arbeid. In de praktijk heeft een werkgever negen hoofdverplichtingen die hij ten aanzien van zijn werknemer moet vervullen. Indien de werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. # 1. Arbeid aanbieden Als werkgever ben je

Welke verplichtingen heeft de werkgever tegenover zijn werknemer?2019-12-23T11:15:44+00:00
Ga naar de bovenkant