Zwangerschapsrust en -uitkering als zelfstandige

2022-07-19T11:31:06+00:00

Als een zelfstandige zwanger is, heeft ze recht op moederschapsrust. Dit bestaat zowel uit verplicht op te nemen weken als uit facultatief op te nemen weken. De zelfstandige is verplicht om tijdens de (verplicht) opgenomen weken de activiteiten volledig stop te zetten. Er is ook de optie tot een halftijdse stopzetting van de beroepsactiviteiten, uiteraard in combinatie met een