De Taks op de inscheping van een luchtvaartuig (TILEA) wordt ook wel eens de vliegtaks of de inschepingstaks genoemd. Het is een taks die voornamelijk omwille van ecologische redenen is ingevoerd. Het is in principe niet de passagier die de taks dient te betalen, maar de luchtvaartmaatschappij mag de taks wel aan de passagier doorrekenen. Dit behoort tot de contractuele vrijheid. Als er niets is afgesproken, is de vliegtaks ten laste van de luchtvaartmaatschappij.

Toepassingsgebied van de vliegtaks

De vliegtaks of inschepingstaks is een taks die wordt geheven op de inscheping van een luchtvaartuig, geheven op het vertrek van een passagier vanaf een in België gelegen luchthaven. Enige toelichting bij de in deze definitie gehanteerde woorden is nodig.

Luchtvaartuig

Een luchtvaartuig wordt ruim begrepen. Het gaat om alle gemotoriseerde toestellen die in de dampkring kunnen worden gehouden door de krachten die de lucht uitoefent. Zeppelins, bestuurbare ballonnen, vliegtuigen en helikopters vallen allemaal onder deze definitie. Een gasballon of een heteluchtballon zonder een motor echter niet.

Vertrek van een passagier

Een passagier is een natuurlijke persoon die twee jaar is of ouder en die met dit luchtvaartuig wordt vervoerd. Voor het boordpersoneel wordt een uitzondering gemaakt. Het boordpersoneel is de cockpitbemanning en de cabinebemanning. Er is ook een vrijstelling voor passagiers van een luchtvaartuig dat uitsluitend voor medische doeleinden wordt gebruikt, alsook voor passagiers die ten gevolge van technische incidenten, ongunstig weer of een andere overmachtsituatie een onderbroken vlucht hernemen. Het maakt niet uit of de passagier zakelijk of privé wordt vervoerd.

Het woord “vertrek” wordt dan weer niet ruim uitgelegd. Transferpassagiers vallen hier in principe niet onder als er sprake is van één vervoerovereenkomst, waarbij de aansluiting de belangrijkste reden is voor het gebruik van de luchthaven. Wie zelf verschillende tickets bij verschillende maatschappijen koopt, wel.

Luchthaven

Ook een luchthaven wordt ruim uitgelegd. Het gaat om burgerlijke luchtvaartterreinen die over de benodigde inrichtingen beschikken om permanent of tijdelijk luchtvaartuigen te doen landen en opstijgen. Ook bijvoorbeeld helihavens vallen onder deze definitie.

Vliegtaks doorrekenen

De vliegtaks is te betalen door de in België gevestigde luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij kiest zelf of het deze taks al dan niet aan de passagier doorrekent. Dit behoort tot de contractsvrijheid van de partijen. De luchtvaartmaatschappij dient zich te registreren als het per kalenderjaar minstens twee vluchten met passagiers uitvoert vanaf een luchthaven in België.

De vliegtaks is geen tickettaks, maar een inschepingstaks. Dat wil zeggen dat de taks pas verschuldigd is bij het inschepen en vertrekken van de passagier. Als een vlucht wordt geannuleerd of omgeboekt, is de taks met andere woorden niet verschuldigd.

Tarief van de vliegtaks

Het tarief van de vliegtaks is afhankelijk van de afstand die wordt afgelegd. Bij een korteafstandsvlucht, met andere woorden een bestemming tot 500 km in vogelvlucht vanaf Brussels Airport, bedraagt het tarief 10 euro. Bij een middellangeafstandsvlucht (500 km of meer) binnen de EER of naar Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk gaat het om 2 euro. Bij andere langeafstandsvluchten gaat het om 4 euro. Korteafstandsvluchten zijn met andere woorden duurder. Met de vliegtaks wil men deze vervuilende vluchten dan ook ontmoedigen en mensen aanmoedigen om te kiezen voor alternatieven, bijvoorbeeld de trein.