Als zelfstandige ben je verplicht om sociale bijdragen te betalen. De betaling van deze sociale bijdragen opent een aantal sociale rechten waar je als zelfstandige dankbaar gebruik van kunt maken. Het is eigen aan een zelfstandige dat de inkomsten kunnen fluctueren. Daarom zal men altijd eerst een voorlopige berekening maken op basis van de inkomsten uit het verleden. Als de definitieve inkomsten bekend zijn, maakt men de definitieve berekening. Hierbij kan het zijn dat je de te veel betaalde sociale bijdragen terugkrijgt.

Berekening van de verschuldigde sociale bijdragen

Sociale bijdragen zijn verplichte betalingen die je als zelfstandige moet doen om je sociale rechten, zoals het pensioen en de arbeidsongeschiktheidsuitkering, op te bouwen. De berekening van deze bijdragen is gebaseerd op je nettobelastbaar beroepsinkomen. Het kan voorkomen dat je te veel betaalt, omdat de voorlopige sociale bijdragen worden berekend op basis van cijfers uit het verleden. Pas wanneer de definitieve cijfers bekend zijn, wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. Voor starters wordt er gewerkt met een forfait of op basis van een schatting van de inkomsten. Door te werken met schattingen wordt voorkomen dat je achteraf een grote afrekening krijgt. Het kan echter dat de schatting te rooskleurig was en dat je achteraf toch met te veel betaalde sociale bijdragen te maken krijgt.

Te veel betaalde sociale bijdragen: wat gebeurt ermee?

Wanneer je te veel sociale bijdragen hebt betaald, worden deze terugbetaald. Op het moment van de betaling heb je deze betaalde sociale bijdragen als een beroepskost ingebracht. Dit is achteraf bekeken niet correct. Een regulatie is niet nodig, maar je moet de terugbetaalde sociale bijdragen wel als een inkomen aangeven. Op deze manier wordt het een en ander gecompenseerd. De betaalde sociale bijdragen zijn aftrekbaar in het inkomstenjaar waarin ze werden betaald en de teruggekregen sociale bijdragen zijn belastbaar in het inkomstenjaar waarin ze werden terugbetaald.

In de praktijk wordt het bedrag van de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen verrekend. Als het terugbetaalde bedrag groter is dan het betaalde bedrag, moet je belastingen betalen over dit beroepsinkomen. In de belastingaangifte wordt er een onderscheid gemaakt tussen “betaalde sociale bijdragen” en “terugbetaalde sociale bijdragen”, met voor elke categorie eigen codes.

Vergeet de terugbetaling niet in de boekhouding te verwerken

Het is belangrijk om de terugbetaling van te veel betaalde sociale bijdragen ook in je boekhouding te verwerken. Een goed boekhoudprogramma maakt het eenvoudig om dit te doen. Door je boekhouding up-to-date te houden, voorkom je problemen met de fiscus en heb je een duidelijk beeld van je financiële situatie. Verwerk ook de terugbetaling zelf door middel van je bankafschriften. Op deze manier is het voor de controleur duidelijk dat het om terugbetaalde sociale bijdragen gaat.

Een goede boekhouder kan je helpen bij het correct verwerken van te veel betaalde sociale bijdragen en het opstellen van je belastingaangifte. Hij of zij heeft de expertise om je te adviseren over de beste manier om deze terugbetalingen in je boekhouding te verwerken en kan je helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Bovendien kan je boekhouder je helpen bij het inschatten van je toekomstige inkomsten, zodat je een beter beeld krijgt van de te verwachten sociale bijdragen en eventuele terugbetalingen. Als je vragen hebt over je sociale zekerheidsbijdragen of als je onzeker bent over hoe je het een en ander moet aanpakken, kan je ook terecht bij je sociaalverzekeringsfonds.