Fitnesscentra krijgen zowel te maken met een verlaagd btw-tarief van 6% als met het standaardtarief van 21%. Recent heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de btw-administratie een te enge interpretatie van de regelgeving toepast. Hierdoor zou begeleiding in sommige gevallen toch aan 6% btw kunnen worden onderworpen. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen.

Huidige regelgeving: 6% btw of 21% btw voor fitnesscentra

De huidige btw-regelgeving past een verlaagd btw-tarief van 6% toe bij het verlenen van een recht tot toegang tot een fitnesscentrum en het recht om er gebruik te maken van fitnesstoestellen. In de praktijk omvat dit niet alleen het gebruik van de toestellen zelf, maar ook (i) het zonder een meerprijs verschaffen van instructies bij het gebruik van deze toestellen bij het eerste bezoek en (ii) het overhandigen van een oefenschema aan de nieuwkomers.

Eenmaal er echter sprake is van groepslessen of individuele begeleiding is het verlaagd btw-tarief niet van toepassing. Dan geldt het standaard btw-tarief van 21%. En als het gaat om een combinatie van toegang tot het fitnesscentrum met begeleiding of groepslessen, aangerekend als een enkele globale prijs, dan geldt voor het geheel het btw-tarief van 21%.

Samengevat: niet-begeleide fitnesssport is onderworpen aan 6% btw en de begeleide fitnesssport aan 21% btw. Enkel voor begeleiding bij het eerste bezoek wordt er een uitzondering gemaakt.

Europa: ook 6% btw als begeleiding louter bijkomstig is

De toepassing van het tarief van 21% btw werd recent bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aangevochten. Het fitnesscentrum The Escape Center was het namelijk niet eens met de interpretatie van de Belgische btw-administratie, waarop de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen een vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie.

Het Hof heeft beslist dat, indien het verstrekken van begeleiding (in groep of individueel) louter bijkomstig is aan het recht om gebruik te maken van de sportaccommodatie, deze bijkomende handeling eveneens aan het verlaagd btw-tarief moet worden onderworpen. Of het verstrekken van begeleiding al dan niet bijkomstig is, behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter. Ook als de begeleiding noodzakelijk is en verband houdt met de sportbeoefening is het lagere tarief van toepassing. In ieder geval oordeelde het Hof dat de Belgische btw-administratie een veel te enge interpretatie toepaste.

In het concrete dossier gaf het Hof van Justitie van de Europese Unie aan dat er sprake is van een bijkomstig karakter. Dit geeft alvast een idee van wat onder bijkomstig moet worden begrepen. In dit dossier bood men formules aan waarbij men toegang verschafte tot zowel de sportaccommodatie als de groepslessen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de gebruikte accommodatie en de eventuele groepslessen. Wie de formule afnam, koos zelf of hij al dan niet deelnam aan de groepslessen.

Actie ondernemen en btw terugvorderen

Als je een fitness uitbaat en tegen betaling groepslessen aanbiedt, blijven deze groepslessen in principe onderworpen aan 21% btw. Als het echter gaat om formules waarbij de lessen louter bijkomstig zijn, kunnen deze aan 6% btw worden onderworpen. Dit zal geval per geval moeten worden bekeken. Het is aan te raden om de situatie met een fiscaal expert te bestuderen. Het kan ook mogelijk zijn om een teruggaaf te bekomen van de teveel betaalde btw.

Om de teveel betaalde btw (15%) over de periode van 2019 tot nu terug te kunnen krijgen, moet er wel snel actie worden ondernomen. De nodige formaliteiten zijn voor 31 december 2022 te doorlopen. Anders zal het niet meer mogelijk zijn om de oude btw terug te krijgen.