Als ondernemer moet je je kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om huisbezoeken te doen en offertes uit te schrijven. Of om producten te leveren bij je klanten. Als je een auto hebt, of dat nu als rechtspersoon of als natuurlijk persoon is, dien je verkeersbelasting te betalen. Het is de (rechts)persoon op wiens naam het voertuig staat dat de jaarlijkse verkeersbelasting dient te betalen. Ook wie op basis van een overeenkomst (bv. een huurovereenkomst) gewoonlijk of voortdurend over de auto beschikt, dient de verkeersbelasting te betalen.

Betalen van de verkeersbelasting voor ondernemers

De jaarlijkse verkeersbelasting is verschuldigd zodra een personenwagen of een aanverwant voertuig wordt ingeschreven bij de DIV. Deze inschrijving is een onweerlegbaar vermoeden dat het voertuig op de openbare weg wordt gebruikt. De Vlaamse belastingdienst zal het aanslagbiljet in principe versturen naar het officiële adres van de belastingplichtige. Voor een natuurlijk persoon gaat het om het adres dat in het Rijksregister is geregistreerd. Voor een rechtspersoon gaat het om het adres dat in de KBO is opgenomen. Binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet is de verkeersbelasting te betalen.

Wie niet tijdig tot betalen overgaat, dient nalatigheidsinteresten en eventueel ook invorderingskosten te betalen. Als je het moeilijk hebt om de verschuldigde belasting te betalen, is het met andere woorden belangrijk om een afbetalingsplan aan te vragen.

Schrapping nummerplaat en verkeersbelasting voor ondernemers

Eenmaal de nummerplaat van de personenwagen is geschrapt, zal de DIV een schrappingsattest als bewijs overhandigen. De DIV zal de schrappingsgegevens ook doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst. De verkeersbelasting is dan niet langer verschuldigd.

Het kan echter dat je in de tussentijd al een aanslagbiljet hebt ontvangen of reeds hebt betaald. Wacht in het eerste geval met betalen. Er zal in principe een herberekening plaatsvinden. Als de uiterste betaaldatum nadert, neem je contact op met de Vlaamse Belastingdienst om na te gaan of alles wel correct is verlopen. Als je reeds hebt betaald, kan je wachten op een ontheffingsbrief. De Belastingdienst zal de verkeersbelasting automatisch opnieuw berekenen. De verkeersbelasting is per volledige maand verschuldigd en eventueel zal je dus een bedrag terugkrijgen.

Tarief van de jaarlijkse verkeersbelasting

Verschillende factoren spelen een rol bij het berekenen van het tarief van de jaarlijkse verkeersbelasting. De leeftijd van het voertuig speelt in principe geen rol. In sommige gevallen speelt het aantal pk’s wel een rol (autobussen en autocars), net als het gewicht (vrachtwagens) en de MTM (handelaarsplaten). Het gaat hierbij om aan te geven voertuigen.

Bij niet aan te geven voertuigen (personenauto’s en aanverwante voertuigen) maakt men de berekening op basis van de fiscale pk, de euronorm, de brandstofsoort en de CO2-uitstoot. Voor voertuigen die ten minste dertig jaar in het verkeer zijn gebracht, geldt er een forfaitaire belasting. In de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 gaat het om 42,10 euro. Verder zijn er ook minimumbedragen om rekening mee te houden. Kortom: er gaat een hele berekening aan vooraf.

Gelukkig kan je de verkeersbelasting gewoon als aftrekbare kost in je boekhouding verwerken. Houd er wel rekening mee dat er vaak sprake is van over te dragen kosten.