Wanneer je zelf jouw boekhouding voert, krijg je al snel te maken met de begrippen debiteuren en crediteuren. Het onderscheid daartussen is niet onbelangrijk. Toch lijken starters niet altijd het verschil tussen debiteuren en crediteuren te kennen. Daarom wordt hieronder nog eens een en ander uitgelegd.

Wat zijn debiteuren?

Debiteuren zijn jouw klanten of afnemers. Het zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die producten of diensten van jou afnemen. Van hen moet je vervolgens geld ontvangen. De verzameling met vorderingen die je hebt ten aanzien van jouw debiteuren, wordt ook wel eens het debiteurensaldo genoemd. Ten opzichte van jouw debiteuren, ben jij een crediteur.

 • Jouw klanten (afnemers van jouw producten of diensten)
 • Staat aan de debetzijde van de balans
 • Jij hebt een vordering ten opzichte van jouw debiteuren
 • Het gaat om vlottende activa (activazijde van de balans)

Wat zijn crediteuren?

Crediteuren zijn daarentegen jouw leveranciers. Zij leveren jou producten of diensten waardoor zij een vordering hebben ten opzichte van jouw zaak. Deze vordering moet jij hen betalen. De schuld die je hebt, staat aan de creditzijde van de balans. Eigenlijk gaat het immers om vreemd vermogen op korte termijn. Ten opzichte van jouw crediteuren, ben jij een debiteur. Hoewel men het begrip crediteuren vaak gebruikt om onbetaalde leveranciers aan te duiden, is elke leverancier (ongeacht of je de schuld al dan niet reeds betaalde) in principe een crediteur. Maar dat is een taalkundig akkefietje waar we niet op inzoomen.

 • Jouw leverancier (producten of diensten)
 • Staat aan de creditzijde van de balans
 • Jij hebt een schuld ten opzichte van jouw crediteuren
 • Het gaat om vreemd vermogen op korte termijn (passivazijde van de balans)

Wat is het verschil tussen debiteuren en crediteuren?

Het verschil tussen debiteuren en crediteuren gaat eigenlijk eenvoudig samen met het onderscheid tussen jouw klanten (debiteuren) en jouw leveranciers (crediteuren) of de schulden (crediteuren) en de vorderingen (debiteuren) die jij hebt ten opzichte van derden. Dit laat zich ook mooi weergeven op de balans.

Balans
Activa (debetzijde) Passiva (creditzijde)

Vaste Activa, bv. grond en gebouwen Eigen vermogen, bv. investeringen aandeelhouders (schuld t.o.v. aandeelhouders) en reserves
Vlottende Activa, bv. voorraden en debiteuren Vreemd vermogen op lange termijn, bv.

hypothecaire lening en obligatielening

Liquide middelen, bv. geld in kas en op de zichtrekening Vreemd vermogen op korte termijn, bv. brugkrediet en crediteuren

Verschil tussen debiteuren en crediteuren: ezelsbruggetje

Ga je het verschil tussen debiteuren en crediteuren nu nooit vergeten? Weet dan dat er enkele ezelsbruggetjes zijn waarmee je het verschil tussen debiteuren en crediteuren eenvoudig kan onthouden:

 • Crediteuren = rennen van jouw schulden, debiteuren = eisen jouw geld
 • Van crediteuren word je droevig, want hen moet je betalen. Van debiteuren word je blij, want van hen krijg je geld!
 • C&A: Crediteuren & Afgeven (=betalen)