Ondernemers die meer btw aan leveranciers betalen dan dat ze van klanten ontvangen, hebben een btw-tegoed. Ze kunnen dan het verschil tussen de betaalde btw en de ontvangen btw terugkrijgen van de fiscus. Dat gebeurt echter niet automatisch, ze moeten zelf een teruggave van dit btw-tegoed aanvragen. Dat doe je door het juiste vakje aan te kruisen in de btw-aangifte. Zoals wel vaker is de overheid een krak in cashflowoptimalisatie – uiteraard niet in jouw voordeel – en moet je lang wachten op je geld. Om starters te ondersteunen, heeft de overheid voor hen een versnelde procedure bedacht.

Tot zes maanden of langer wachten op btw-tegoed

Dat je soms lang moet wachten op het btw-tegoed is een understatement. Zo kan je pas aan het einde van een kwartaal, zelfs als je maandelijks btw-aangiften indient, een teruggave van het btw-tegoed aanvragen. Nadien heeft de fiscus nog eens drie maanden de tijd om het geld te storten. Het kan dus een half jaar duren voordat je het btw-tegoed terugkrijgt. Dat kan voor liquiditeitsproblemen zorgen.

Er gelden bovendien nog heel wat extra vereisten om het btw-krediet terug te vragen. Zo moet de btw-aangifte tijdig zijn ingediend en moet het rekeningnummer bekend zijn bij de FOD Financiën. Nog belangrijker is het dat het belastingkrediet het minimumbedrag bereikt. Het minimumbedrag bedraagt in principe 400 euro, behalve in het laatste kwartaal. In het laatste kwartaal volstaat 50 euro. Als er niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt het krediet overgedragen naar het volgende kwartaal. Dat kan even blijven doorgaan, tot het minimumbedrag wel is bereikt. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je nog langer op je geld moet wachten.

Versnelde teruggave van btw-tegoed voor starters

Omdat starters hun cashflow vaak nog niet optimaal is, heeft men in 2020 beslist om deze werkwijze te versoepelen. Dit houdt in dat starters elke maand om een teruggave van hun btw-tegoed kunnen vragen. Bovendien zal de fiscus dan niet binnen drie maanden betalen, maar binnen twee maanden. Hierdoor zullen starters gemiddeld binnen drie maanden hun btw-tegoed terugkrijgen in plaats van binnen zes maanden. Verder verlaagde men de drempels voor starters. In plaats van een drempel van 400 euro gaat het om een drempel van 245 euro.

Voorwaarden voor de versnelde teruggave van btw-tegoed voor starters

Deze versoepeling geldt enkel voor starters die minder dan 24 maanden geleden hun activiteit hebben gestart. Wie zijn activiteiten stopzet en nadien opnieuw start, moet zijn activiteiten minstens drie maanden hebben onderbroken. Verder moet de starter zijn btw-aangifte tijdig indienen en moet de btw-aangifte elektronisch zijn ingediend. Ook blijft het vereist dat de starter uitdrukkelijk vraagt om de teruggave van het btw-tegoed. Dat doet men door het juiste vakje in de btw-aangifte aan te kruisen.

Om in aanmerking te komen voor de soepele regeling geldt bovendien dat de starter moet opteren voor het maandelijks indienen van de periodieke aangiften. Starters die kwartaalaangiften indienen, komen met andere woorden niet in aanmerking voor het soepele regime. Het is wel zo dat de fiscus tracht om in de mate van het mogelijke sneller te betalen bij alle starters, ook bij kwartaalaangevers. Het is de ambitie om bij starters uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte het tegoed terug te storten, in plaats van uiterlijk de derde maand.