Wie zijn belastingaangifte te laat indient, riskeert een boete. Dat is zowel het geval voor particulieren als voor bedrijven (eenmanszaak of vennootschap). Daarnaast bestaat ook het risico op een aanslag van ambtswege en in sommige gevallen zelfs op strafrechtelijke sancties. We leggen het voor je uit en geven aan hoe je problemen kan voorkomen.

Boetes en/of belastingverhoging

Particulieren hebben dit jaar tot 30 juni 2022 tijd om hun papieren aangifte te doen. Via Tax-on-web hebben ze tijd tot 15 juli 2022. Als je te laat bent, zal de fiscus een herinnering verzenden en kan je alsnog je belastingaangifte doen. Indien het de eerste keer is dat je te laat bent, krijg je in principe een boete van vijftig euro. Wie hardleerser is en eerder ook al eens te laat was, krijgt een zwaardere boete. Deze boete kan oplopen tot 1250 euro. Daarnaast kan er ook een belastingverhoging worden opgelegd. Deze bedraagt 10% tot 200%, opnieuw afhankelijk van de vraag of je al dan niet hardleers bent.

Overmacht en de hulp van een boekhouder

Er is een manier om aan deze boetes te ontsnappen, namelijk als je kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval als je in het ziekenhuis lag door een ongeval, hoewel dat natuurlijk een feitenkwestie is en niet elk ongeval het onmogelijk maakt om even te bellen naar je boekhouder. Als je op voorhand al weet dat het moeilijk wordt om de deadline te halen, kan je maar beter meteen contact opnemen met de controleur. Eventueel zal de controleur je uitstel verlenen. Hoe dan ook blijft het belangrijk om het niet onnodig uit te stellen en zo snel mogelijk alsnog een aangifte te doen.

Een eventuele oplossing kan ook zijn om ten rade te gaan bij een boekhouder. Boekhouders hebben wat meer tijd om de aangiftes in te vullen. Je moet natuurlijk wel de boekhouder betalen, maar het kan je veel gedoe besparen en de boekhouder is vaak goedkoper dan de fiscus. Ook hier geldt dat je zo snel mogelijk contact dient op te nemen met je boekhouder, want het mandaat moet wel in orde zijn en niet elke boekhouder kan er zomaar ineens een zwaar dossier tussen nemen.

Aanslag van ambtswege en boetes bij fouten

Niks doen, is in ieder geval geen goed idee. Als er helemaal geen aangifte wordt gedaan, betekent dat niet dat je geen belastingen dient te betalen. Integendeel, dan kan er een aangifte van ambtswege volgen. De fiscus zal dan zelf de verschuldigde belastingen berekenen op basis van de gegevens die hij heeft, aangevuld met eventuele vermoedens. Zo’n aanslag van ambtswege is vaak allesbehalve interessant. Je kan bepaalde zaken wel nog betwisten, maar je moet dan wel zelf met bewijzen komen. Aan je administratieve verplichtingen ontsnap je met andere woorden niet.

Doe de aangifte ten slotte altijd grondig en niet rap-rap. Ook bij een foute of onvolledige aangifte riskeer je namelijk boetes en belastingverhogingen. Als het je echt niet zal lukken om de deadline te halen, kan je beter om uitstel vragen of een boekhouder inschakelen dan je aanvraag onvolledig in te dienen.