In ons eerder artikel over het vinden van startkapitaal hebben we BAN Vlaanderen al genoemd. We merken dat veel startende ondernemers hun weg nog niet vinden naar deze organisatie. Daarom hebben we er in deze kennisbank een eigen pagina aan gewijd.

Wat is BAN Vlaanderen?

BAN Vlaanderen of Business Angels Netwerk Vlaanderen is een door de Vlaamse overheid financieel ondersteunde vzw die als bemiddelaar of coördinator fungeert. BAN Vlaanderen verschaft dus niet zelf kapitaal en participeert niet in ondernemingen, maar helpt startende ondernemers en kmo’s uit bepaalde sectoren met het vinden van (anonieme) informele investeerders die risicokapitaal willen verschaffen. Zij worden business angels genoemd.

In de praktijk reken je dus op een enorm contactenbestand en ondersteuning en begeleiding, maar is het nog steeds aan de investeerders om zelf te beslissen of ze al dan niet investeren. Ook als ondernemer kies je natuurlijk zelf met wie je al dan niet in zee gaat. Hierin verschilt het dan ook van fondsen en crowdfundingplatformen waarbij je niet zelf kan kiezen wie investeert.

Takenpakket van BAN Vlaanderen
Voor ondernemers Voor business angels
·  Passende investeerder zoeken

· Opleidingsavonden

· Analyse van het businessplan

· Matching events

· Financieringsbehoefte

·  Toegang tot geselecteerde investeringsprojecten

·  Professionele begeleiding gedurende de participatie

Wie komt in aanmerking voor deze ondersteuning?

BAN Vlaanderen richt zich op jonge, startende en groeiende ondernemingen in Vlaanderen. Ondernemingen in de horeca-, projectontwikkeling- en kleinhandelsector worden echter niet ondersteund. Daarnaast staat het business angels vrij om te beslissen in welke sectoren zij al dan niet investeren. Over het algemeen hebben ze een voorkeur voor vernieuwende verhalen. Niet voor niets kadert ruim 35% van de gerealiseerde deals in de IT-sector. Toch is dit zeker geen absolute vereiste. In de praktijk gaan investeerders namelijk op zoek naar ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en dan maakt het weinig uit in welke sector je actief bent.

Ten aanzien van geïnteresseerde business angels geldt dat zij bereid moeten zijn om een bedrag tussen de 50.000 en 200.000 euro te investeren. Ook dienen ze uitgebreide investeerderservaring te hebben, over bestuurderscapaciteiten te beschikken en moeten ze een succesvolle carrière in het bedrijfsleven hebben of gehad hebben. Voorts is het vereist dat ze een lidmaatschapscontract en een gedragscode ondertekenen. In deze gedragscode staat onder meer dat ze vertrouwelijk moeten omgaan met de informatie, dat ze zich in principe niet mogen laten vergoeden voor de geleverde steun (ze moeten hun rendement uit de financiële investering halen) en dat hun vermogen niet van twijfelachtige oorsprong mag zijn.

Tot slot ook nog dit: hoewel ruim 70 tot 80% van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd startende bedrijven zijn, komen ook mature bedrijven in aanmerking. Wanneer deze bedrijven sterker in de schoenen staan, kunnen ze soms zelfs betere deals in de wacht slepen.

Investeringsbedrag en soort investering

Het zijn de investeerders zelf die een analyse uitvoeren en die bepalen hoeveel en in welke vorm ze willen investeren. BAN Vlaanderen deelt wel mee dat het durfkapitaal meestal tussen 25.000 en 250.000 euro ligt. Dit kan eventueel wel worden aangevuld met cofinanciering van PMV/z. Hierdoor kan er toch aan financieringsbehoeften tot 500.000 euro worden voldaan.

Over het algemeen kiest men voor een aandelenparticipatie. Dit houdt ook voordelen in. Bij zo’n aandelenparticipatie is de business angel gebaat bij een goede gang van zaken. Daarom rekenen ondernemers vaak op de jarenlange ervaring, expertise en het uitgebreide netwerk van de business angel. Vaak kunnen zij nieuwe klanten en leveranciers over de streep trekken. Het is echter niet zo dat een business angel je bedrijf gaat overnemen of runnen. Vaak investeren ze simultaan in vijf tot zes verschillende projecten en hebben ze daar gewoon niet de tijd voor. Bovendien is hun participatie vaak beperkt tot 10 à 20%.

In de praktijk gaat het hier niet om liefdadigheid en is een business angel er natuurlijk om winst te maken. Na een aantal groeijaren zal de business angel zich uit het project terug willen trekken. Er wordt een exit voorzien en de investeerder zal een meerwaarde op de aandelen willen maken.

Houd er rekening mee dat business angels risicokapitaalverschaffers zijn die riskeren hun kapitaal te verliezen. In ruil willen zij dan ook veel winst maken. Als ze al akkoord gaan met een soort van lening, lopen de rendementen vaak op tot 25%.

Hoe gaat het verder?

Vaak zullen business angels in de beginfase nauw bij het bedrijf betrokken zijn. Eenmaal de groeifase achter de rug is en het bedrijf de goede weg opgaat, zullen ze hun inspanningen verminderen en in een nieuw project stappen. Ze wachten dan het juiste moment af om te verkopen. Ze kunnen deze aandelen aan derden of aan jou verkopen, op voorwaarde dat je er natuurlijk voor kan en wil betalen.

In principe blijf je dus altijd eigenaar van je bedrijf. Echter, je moet je wel realiseren dat groeibedrijven vaak moeilijk in de hand te houden zijn. Als het bedrijf snel groeit en het eigen vermogen niet langer volstaat om alle opportuniteiten maximaal te benutten, is het vaak aangewezen om venture capital binnen te halen. Bij zo’n groeibedrijf heb je dan ook de keuze: de groei afremmen en zelf eigenaar blijven of het bedrijf alle kansen geven om groot te worden en over te stappen naar aandeelhouderschap. Het is met andere woorden dus niet zo dat het in zee gaan met een business angel automatisch betekent dat je op termijn je bedrijf uit handen moet geven, maar je moet je realiseren dat dit soms het beste is als je je winst wil maximaliseren.

Kosten voor de diensten van BAN Vlaanderen

De diensten van BAN Vlaanderen zijn niet gratis. Er wordt een eenmalige fee van 500 euro (excl. 21% btw) gevraagd. Daarnaast rekent men een vergoeding aan van 200 euro (excl. 21% btw) voor de deelname aan een matching event. Wanneer er een succesvolle match plaatsvindt, is er een aanbrengfee verschuldigd die wordt berekend in functie van de gerealiseerde financiële inbreng.

Ook de business angels moeten voor de diensten betalen. Zij betalen een jaarlijkse registratiefee van 550 euro (excl. 21% btw). Wanneer ze in de loop van het kalenderjaar toetreden, wordt deze registratiefee berekent op basis van het aantal resterende maanden (incl. de lopende maand).