Cofinanciering, voorheen ook wel KMO-cofinanciering genoemd, is een achtergestelde lening van het PMV/z. Deze achtergestelde lening is er zowel voor starters als voor bestaande kmo’s. Kenmerkend aan cofinanciering is dat het steeds samen moet gaan met minstens één andere financieringsvorm, bijvoorbeeld financiering door de bank of financiering via business angels. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, komt het PMV/z gedeeltelijk tussen in de globale investeringsbehoefte.

Belangrijkste kenmerken van de cofinanciering van het PMV/z

In het kader van cofinanciering kent het PMV/z een achtergestelde lening toe van maximaal 350.000 euro en dit aan een vaste rentevoet van 3%. De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte (meer mag) en het PMV/z zal instaan voor maximaal 50% daarvan. De eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investeringsbehoefte bedragen.

De achtergestelde lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en kan in principe worden gebruikt voor de financiering van investeringen, bedrijfskapitaalbehoeften en voor overnamefinanciering. Hierop zijn er wel een aantal uitzonderingen van toepassingen. Zo kan het niet worden aangewend om het onderpand in het kader van bankwaarborgen te verstevigen of voor financieringsaanvragen die op export zijn gericht.

Voorwaarden voor cofinanciering

Voor de cofinanciering maakt het niet uit of de aanvrager een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is, maar bij een natuurlijk persoon moet het wel gaan om een zelfstandige in hoofdberoep. Verder is het vereist dat de onderneming zelf wordt uitgebaat. Men moet dus het dagelijkse management van de vennootschap als hoofdactiviteit uitoefenen. Student-ondernemers kunnen daarom geen cofinanciering aanvragen.

Ten tweede is vereist dat de onderneming aan de Europese kmo-definitie voldoet. Hiervoor gelden eigen specifieke voorwaarden. In ons eerder kennisartikel over de kmo is hier meer over te lezen.

Ten slotte is vereist dat de aanvrager investeert in het Vlaamse Gewest of dat de aanvrager de maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest heeft en investeert in België.

Financieringsvoorwaarden voor cofinanciering

Het maximumbedrag dat men via cofinanciering kan lenen is gelijk aan:

 • Maximaal 4 keer de eigen inbreng
 • Met een maximum van € 350.000 euro
 • Met een maximum van 50% van de globale investeringsbehoefte

Daarnaast geldt er een minimumbedrag van € 7.500. Verder gaat cofinanciering altijd samen met andere financieringsvormen. Daarom is tevens vereist:

 • Een eigen inbreng van minstens 10% van de globale investering (mag ook afkomstig zijn van bv. een Winwinlening; een inbreng in natura wordt onder voorwaarden aanvaard)
 • Een tussenkomst van minstens 20% van de globale investering door een cofinancier

Daarnaast moet je rekening houden met volgende algemene financieringsvoorwaarden die aan elk dossier worden gesteld:

 • De solvabiliteit na de investering moet minstens 10% bedragen
 • De looptijd van de lening bedraagt minstens 3 en maximaal 10 jaar
 • De intrestvoet bedraagt 3% gedurende de volledige looptijd en 3,25% per jaar wanneer er een vrijstelling van aflossing van kapitaal is die langer is dan 1 jaar
 • Terugbetaling moet via maandelijkse constante aflossingen geschieden
 • Op vraag van de ondernemer kan een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar worden verkregen
 • De lening heeft een achtergesteld karakter waardoor het bekomen van bankfinanciering niet wordt bemoeilijkt

Waar cofinanciering aanvragen?

Cofinanciering kan worden aangevraagd bij partijen waarmee het PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Het gaat om een aantal kredietinstellingen (bv. Bank J. Van Breda & C° en Hefboom), investeringsfondsen (bv. The CoFoundry en Ark Angels Activator Fund), crowdfundingplatformen (bv. Bolero Crowdfunding en Winwinner) en diverse andere aanbrengers (bv. Vandelanotte Accountancy en Lambregts & Robben Accountants – Adviseurs).

Wanneer er een of meerdere business angels als cofinancier betrokken zijn, kan de aanvraag ook bij BAN Vlaanderen worden ingediend. Ten slotte is het mogelijk om de aanvraag rechtstreeks bij het PMV/z in te dienen. Het is het kredietcomité dat over de aanvraag zal beslissen. Zij zullen de aanvrager op de hoogte brengen van hun beslissing.