De Antwerpse impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie is een subsidie ter ondersteuning van de sociale economie. De subsidie kan zowel worden aangevraagd door vennootschappen en verenigingen als door publiekrechtelijke overheden. Het gaat voor alle duidelijkheid om een subsidie van de provincie Antwerpen, niet om een premie van de stad Antwerpen.

Wat is de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie (Antwerpen)?

De impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie is een subsidie die door de provincie Antwerpen wordt toegekend aan onder meer organisaties die innovatieve projecten opstarten die aan de hoofddoelen van het reglement voldoen. De drie hoofddoelstellingen in het reglement zijn:

  • Er wordt tewerkstelling geboden aan kwetsbare groepen
  • Er wordt een ondersteuningsnetwerk aangeboden aan kwetsbare groepen
  • De tewerkstelling vindt plaats in hybride leeromgevingen

Het creëren van extra tewerkstelling kan rechtstreeks gebeuren, maar ook onrechtstreeks. Bijvoorbeeld door samen te werken met de sociale economie. De ondersteuningsnetwerken moeten bijdragen aan een doorstroming naar een hogere trede op de participatieladder. De hybride leeromgevingen dienen dan weer de positie van de doelgroepmedewerkers op de arbeidsmarkt te versterken.

Wie komt in aanmerking voor de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie (Antwerpen)?

De impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie is er voor publiekrechtelijke overheden die doelgroepmedewerkers tewerkstellen, maar ook voor vennootschappen of verenigingen die dit doen. Bedrijven uit de reguliere economie komen met andere woorden ook gewoon in aanmerking, zelfs als ze niet zelf kwetsbare groepen tewerkstellen, maar daarvoor samenwerkingen aanknopen met sociale-economiebedrijven.

Een aanvullende eis is dat de hoofd- of de deelwerking van de organisatie in de provincie Antwerpen wordt uitgevoerd. In het reglement is verder opgenomen dat de organisatie in de doelstellingen, statuten of missie duidelijke elementen moet hebben die aansluiten bij de SDG-doelstellingen 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en/of 10 (verminderen van de ongelijkheid).

Hoe groot is de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie (Antwerpen)?

Goedgekeurde projecten krijgen een projectsubsidie van 75% van de aanvaarde projectkost. Per jaar kan men maximaal 100.000 euro krijgen. Over een periode van maximaal vier jaar kan men per project maximaal 250.000 euro krijgen.

Zowel de werkingskosten als de personeelskosten komen in aanmerking voor de subsidie. Investeringskosten zijn echter uitgesloten. Daarvoor kan er uiteraard wel een beroep worden gedaan op andere steunmaatregelen.

Hoe de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie (Antwerpen) aanvragen?

De projectsubsidie wordt aangeboden door middel van projectoproepen, waarbij er een project kan worden ingediend. Op het moment van schrijven loopt er geen projectoproep. Via de website van de provincie Antwerpen is het mogelijk om je in te schrijven op de nieuwsbrief, zodat je steeds op de hoogte bent van nieuwe projectoproepen.

Het is aan te raden om voor het indienen van de aanvraag eerst het projectidee grondig uit te werken, het reglement door te nemen en het te bespreken met een van de adviseurs. Tijdens een een-op-eencontactmoment wordt de tijd genomen om het projectidee grondig te bekijken. Als de adviseur vindt dat het in aanmerking komt voor de projectsubsidie, zal hij je aanraden om via het subsidieloket een projectaanvraag in te dienen.