De belastingvermindering voor adoptiekosten werd pas in 2018 gestemd en ingevoerd. Het is dan ook een vrij nieuwe belastingvermindering waarmee de overheid tegemoet komt aan ouders die een kind adopteren. Dit heeft te maken met een set maatregelen die adopties opnieuw interessanter moeten maken. Geen overbodige luxe, want in 2018 bereikten we nog een pijnlijk dieptepunt met slechts 19 binnenlandse adopties.

Wat is de belastingvermindering voor adoptiekosten?

De belastingvermindering voor adoptiekosten is een vermindering van de fiscaal verschuldigde belasting op de inkomsten in het jaar waarop de adoptieprocedure werd beëindigd. Je kan de belastingvermindering voor adoptiekosten dus niet genieten in de inkomstenjaren waarin de procedure lopende is. Wel komen de adoptiekosten die gemaakt werden tijdens het afsluitend adoptiejaar, net zoals de adoptiekosten van de vijf eerdere inkomstenjaren, in aanmerking voor de belastingvermindering voor adoptiekosten. Voor een adoptieprocedure die in 2019 werd beëindigd, houdt men dus rekening met de adoptiekosten die gemaakt werden in de periode van 2014 tot en met 2019.

Voor het vaststellen van het einde van de adoptieprocedure kijkt men naar de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand of de datum waarop de overeenkomst met de adoptiedienst werd verbroken.

Welke uitgaven komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor adoptiekosten?

Niet alle adoptiekosten komen in aanmerking voor de belastingvermindering. In principe moeten de adoptiekosten gemaakt zijn mits tussenkomst van een in België erkende adoptiedienst of een door de centrale autoriteit van een derde land erkende adoptiedienst. In de praktijk komen volgende uitgaven in aanmerking voor het berekenen van de belastingvermindering:

  • Uitgaven voor de geschiktheidsprocedure en het verkrijgen van het geschiktheidsvonnis;
  • Uitgaven die werden aangerekend door een erkende adoptiedienst;
  • Uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst;
  • Uitgaven voor 1 heen- en terugreis van de adoptieouders naar het land van herkomst van het adoptiekind;
  • De vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouders;
  • Uitgaven voor de verblijfskosten van de adoptieouders in het land van herkomst van het adoptiekind.

Hoe hoog is de belastingvermindering voor adoptiekosten?

De gemaakte adoptiekosten kunnen hoog oplopen, zeker indien de kosten over een termijn van zes jaar in rekening mogen worden gebracht. Dergelijke adoptiekosten worden niet integraal omgezet in een belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt immers 20% van de gemaakte adoptiekosten die aan bovenstaande criteria voldoen.

Daarnaast heeft de wetgever een maximumgrens opgelegd van 6.280 euro (aanslagjaar 2020, voor een beëindigde adoptieprocedure in inkomstenjaar 2019). Die bovengrens zou in theorie ruimschoots moeten volstaan. Gemiddeld genomen kost een binnenlandse adoptie dan ook zo’n 8.000 euro, terwijl het prijskaartje bij een buitenlandse adoptie zo’n 15.000 euro bedraagt. Om de maximale belastingvermindering te genieten, zouden de totale adoptiekosten dus al moeten oplopen tot 31.400 euro. Dit maximumbedrag geldt per adoptieprocedure. Bij meerdere adoptieprocedures komt de maximale belastingvermindering dan ook hoger te liggen.

Zoals bij alle belastingverminderingen kan deze belastingvermindering enkel worden genoten indien er voldoende belastbare inkomsten zijn. Er wordt immers het verschil gemaakt tussen de fiscaal verschuldigde belasting en de belastingvermindering voor adoptiekosten. Wanneer de fiscaal verschuldigde belasting kleiner is dan de belastingvermindering, dan gaat het verschil verloren.

Hoe de belastingvermindering aangeven?

De belastingplichtige moet zelf alle bewijsstukken bijhouden om zijn uitgaven te staven. Er is echter geen fiscaal attest nodig, dus rekeninguittreksels en facturen volstaan. De eigen berekeningen moet je vervolgens bijhouden en de belastingvermindering dien je zelf aan te geven op het belastingformulier (vak X, rubriek M). Vergeet hierbij niet om rekening te houden met het percentage van 20% en de bovengrens van 6.280 euro (inkomstenjaar 2019).