Sinds 1 september 2019 is de premie voor de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar. Het ging om een maatregel van minister van Justitie Koen Geens die hiermee de rechtstoegang wou verbeteren, ook voor zij die geen rechtsbijstandsverzekering kunnen betalen. De belastingvermindering loopt op tot 124 euro per jaar (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020), maar er zijn wel een aantal kanttekeningen te maken.

Wat is de belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering?

De belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering is een belastingvermindering voor algemene rechtsbijstandsverzekeringen. Het gaat met andere woorden niet om de rechtsbijstandsverzekering die u bij een andere verzekering toevoegt, zoals bijvoorbeeld de autoverzekering. Wel moet de rechtsbijstandsverzekering aan een aantal strenge voorwaarden voldoen en gaat het veel verder dan wat de vroegere algemene rechtsbijstandsverzekering dekte. Onder andere echtscheidingsgeschillen en bouwgeschillen vallen bijvoorbeeld ook onder de nieuwe rechtsbijstandsverzekering.

Belastingvermindering is minder interessant dan het lijkt

De ruimere dekking heeft ervoor gezorgd dat verzekeraars de premie sterk hebben opgetrokken. Bij de meeste verzekeraars zijn de jaarpremies met ongeveer 120 euro gestegen. In de praktijk betalen consumenten netto evenveel voor hun rechtsbijstandsverzekering, want de belastingvermindering wordt volledig opgesoupeerd door de verzekeraar.

Het aanvankelijk doel van de belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering was om deze verzekeringsformule toegankelijker te maken, maar in de praktijk plukt enkel wie nu ook al een verzekering had daarvan de vruchten omdat ze nu een ruimere dekking genieten. Toch is dat laatste niet altijd het geval, want samen met de invoering van deze belastingvermindering werd ook de vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (9,25%) afgeschaft. Dit voordeel van ongeveer 13 euro verliezen ze nu wel, waardoor de overstap hen net meer kan kosten. Maar dan wel voor een mooie ruimere dekking.

Aangezien deze belastingvermindering zijn doel compleet voorbijschiet, is het dus de vraag in welke mate de volgende regering al dan niet aan deze belastingvermindering zal morrelen. Maar in elke geval kan je de belastingvermindering in aanslagjaar 2020 genieten.

Hoe hoog is de belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering?

De belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering is op 1 september 2019 in voege getreden en enkel de premies die sindsdien betaald zijn, geven recht op de belastingvermindering. Hierbij komt veertig procent van de betaalde premies in aanmerking voor de belastingvermindering. Bovendien is er een bovengrens van 310 euro ingesteld, wat neerkomt op een maximale belastingvermindering van 124 euro. Het voordeel zou dus niet meer dan 4 euro bedragen.

Omdat het hierbij gaat om een belastingvermindering en niet om een belastingkrediet, zal niet iedereen deze vermindering (volledig) kunnen genieten. Onder andere uitkeringsgerechtigden hebben geen boodschap aan zo’n belastingvermindering.

Geen aftrek als beroepskost mogelijk

Hoewel de verplichte dekkingen ook een aantal professionele geschillen omvatten, zoals fiscale geschillen of arbeidsrechtelijke geschillen, heeft de wetgever alvast aangegeven dat de betaalde premies niet aftrekbaar zijn als beroepskost. Dit is ook het geval indien je geen beroep doet op de belastingvermindering.

Hoe belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering aangeven?

De verzekeraar zal jaarlijks een attest uitreiken met daarop de betaalde bijdragen die voor de aftrek in aanmerking komen. De verzekeraar geeft de informatie ook door aan de administratie, dus een vereenvoudigde aangifte blijft mogelijk. Je hoeft het attest niet bij je belastingaangifte toe te voegen, maar wel te bewaren voor de fiscus.