Wanneer je in een inkomstenjaar werkgeversaandelen verwerft en de belastingvermindering voor pensioensparen niet benut, kan de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen interessant zijn. Ook als werkgever is dit een belangrijke incentive die je zeker naar het personeel kan communiceren. Wanneer men daarentegen al optimaal de belastingvermindering voor pensioensparen benut, is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen niet interessant.

Wat is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen?

De belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen is een belastingvermindering voor medewerkers die aandelen kopen van de vennootschap van hun werkgever of van de moeder- of grootmoedervennootschap. De voorwaarde hierbij is dat ze de werkgeversaandelen minimaal vijf jaar behouden. Het gaat enkel om aandelen die bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging worden uitgegeven.

Bovendien is de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor pensioensparen, dus eventueel moet je nagaan welke keuze het interessantst is. Een afwijkende keuze bij een koppel dat samen hun belastingaangifte indient is echter wel degelijk mogelijk.

Ook voor buitenlandse vennootschappen

Aanvankelijk gold deze belastingvermindering enkel bij het verwerven van werkgeversaandelen van een Belgische vennootschap. In 2005 heeft het Europees Hof van Justitie België hiervoor in gebreke gesteld omdat dit niet verenigbaar was met het vrij verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie. Daarom is het sindsdien ook van toepassing op buitenlandse vennootschappen uit de Europese Economische Ruimte.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen?

De belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen bedraagt 30% van de aankoopwaarde. Er is een bovengrens voorzien van 780 euro aandelen (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020). De maximale belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen bedraagt met andere woorden 234 euro, hoewel dit dankzij de gemeentebelastingen natuurlijk nog iets hoger ligt. Omdat de maximale belastingvermindering voor pensioensparen hoger ligt (294 of 315 euro), is het belangrijk om goed na te gaan of de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen wel de beste keuze is.

Hoewel je de belastingvermindering meteen geniet, geldt wel de voorwaarde dat je de werkgeversaandelen minimaal vijf jaar bijhoudt. Wanneer je ze voortijdig verkoopt, moet je dan ook een deel van het belastingvoordeel teruggeven. Hiervoor gebruik je de volgende formule:

1/60 x verkregen belastingvermindering x (60 – aantal maanden aangehouden)

Houd er ten slotte rekening mee dat het gaat om een belastingvermindering en niet om een belastingkrediet. De belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen wordt dan ook verrekend met de verschuldigde belastingen, maar het is hierdoor perfect mogelijk dat je het niet volledig kan genieten.

Bijzondere situatie bij verminderde prijs

Het komt wel vaker voor dat werkgevers de werkgeversaandelen aan een verlaagde prijs toekennen aan hun werknemers. In dat geval is het prijsverschil een belastbaar voordeel van alle aard dat op fiche 281.10 terug te vinden is. Wel komt het totaalbedrag (het betaalde bedrag plus het voordeel van alle aard) in aanmerking voor de belastingvermindering.

Hoe de belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen aangeven

De aanschaffingsprijs van de werkgeversaandelen moet je zelf invullen bij de code 1362 of 2362. Indien je de aandelen voortijdig verkoopt, moet je ook zelf de terug te storten belastingvermindering aangeven. Hiervoor gebruik je de code 1366/2366 (aanslagjaar 2019). Bewijsrechtelijk moet je het betalingsbewijs van de aandelen kunnen voorleggen. Gedurende de volledige periode moet je dan weer kunnen bewijzen dat de aandelen telkens op 31 december van het inkomstenjaar nog in je bezit zijn.