De belastingvermindering voor huispersoneel is een federale belastingvermindering voor de bezoldigingen die je aan huispersoneel betaalde. Het gaat om een belastingvermindering van 30% op de betaalde bezoldigingen aan huispersoneel. Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Hoe hoog is de belastingvermindering voor huispersoneel?

De belastingvermindering voor huispersoneel, ook wel eens de belastingvermindering voor huisbedienden genoemd, geeft recht op een belastingvermindering van 30% van de werkelijk betaalde bezoldiging aan huispersoneel. De werkelijk betaalde bezoldiging bevat niet alleen het loon, maar ook de sociale lasten.

De belastingvermindering voor huispersoneel wordt echter berekend op een begrensd bedrag. Voor aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) bedraagt dit 7.840 euro. De maximale belastingvermindering is dus 2.352 euro. Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering, moet het minimumbedrag van de bezoldiging in aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) 4.000 euro bedragen. Ook moet de bezoldiging verplicht aan de sociale zekerheid onderworpen zijn.

De exacte hoogte van de belastingvermindering is natuurlijk mede afhankelijk van het fiscaal te betalen bedrag. In tegenstelling tot een belastingkrediet kan het dit bedrag immers niet overschrijden.

Voor welk huispersoneel?

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering voor huispersoneel, moet de bezoldiging verplicht aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Hierdoor geldt onrechtstreeks de vereiste dat het huispersoneel minimum 24 uur per week en op een werkdag minstens vier uur bij dezelfde werkgever moet plaatsvinden.

Daarnaast komen enkel bezoldigingen voor een huisbediende in aanmerking, net daarom heeft men het ook wel eens over de belastingvermindering voor huisbedienden. Opdat er sprake zou zijn van een huisbediende, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De huisbediende moet loon ontvangen
  • De huisbediende moet onder het gezag staan van een werkgever (je moet je als werkgever inschrijven bij de RSZ)
  • De huisbediende moet hoofd- of handenarbeid verrichten en dit binnen of buiten het huis, maar in functie van de privébehoeften van zijn werkgever of van zijn gezin
  • De huisbediende mag enkel in de privésfeer werken
  • Bij indienstneming moet de huisbediende minimaal zes maanden een bestaansminimum ontvangen hebben of zes maanden volledig werkloos zijn.

Het maakt hierbij met andere woorden niet uit welke taak de huisbediende opneemt. De huisbediende kan een privéverpleger zijn, maar evengoed bijvoorbeeld een tuinier, privéchauffeur, kelner of keukenmeid.

Slechts voor één huisbediende

Indien je meerdere huisbedienden in dienst hebt, kan je slechts de bezoldiging van één van de huisbedienden als belastingvermindering aangeven. Het staat je natuurlijk vrij om de huisbediende te kiezen die fiscaal het interessantst is.

Bovendien kunnen wettelijk samenwonenden of echtgenoten niet elk apart een huisbediende aanwijzen voor de belastingvermindering. Omdat de huisbediende ter dienste staat van het gezin, wordt aangenomen dat zij alle twee van de voordelen van één huisbediende genieten. Daarom kan het gezin slechts één maal van de belastingvermindering voor huispersoneel genieten.

Hoe de belastingvermindering voor huispersoneel genieten?

Je dient zelf de belastingvermindering voor huispersoneel in de belastingaangifte in te vullen. Hiervoor vul je het volledig bedrag van de betaalde bezoldiging in bij code 1389 (aanslagjaar 2019). Vergeet niet dat dit het bedrag is inclusief de socialezekerheidsbijdragen. Bewijsstukken hoef je niet toe te voegen, maar wel te bewaren.