Als het op het pensioen van de zelfstandige aankomt, dan is de sociale zekerheid op zijn zachtst gezegd parcimonieus. Net daarom is het voor de zelfstandige zo belangrijk dat hij zelf een pensioenspaarpotje bijeenscharrelt. Via diverse fiscale voordelen draagt de overheid wel bij aan zo’n goede gewoonten. Dat doet de overheid onder andere via de belastingvermindering voor pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen, hetgeen vooral interessant is indien je de maximale VAPZ-premies bereikt.

Wat is de belastingvermindering voor pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen?

De POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen is een pensioenspaarformule voor zelfstandigen zonder vennootschap, zoals eenmanszaken of meewerkende echtgenoten. Het is de tegenhanger van de IPT (Individuele Pensioentoezegging) in vennootschappen en maakt het mogelijk om fiscaal voordelig te sparen voor het pensioen. Via de POZ is het ook voor hen mogelijk om fiscaal voordelig een extraatje te sparen, zoals dat in vennootschappen al langer kon en werknemers dat ook kunnen via hun werkgever. Omdat een POZ fiscaal echter minder interessant is dan een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), is het aangeraden om eerst de VAPZ fiscaal te optimaliseren.

Eerst VAPZ volstorten

Vooraleer je POZ-premies stort, is het aangeraden om eerst de maximumpremie van je VAPZ te volstorten. Jaarlijks mag je maximaal 8,17% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomsten van drie jaar terug storten of 9,4% bij een sociaal VAPZ. Hierbij heeft men wel een absolute bovengrens vastgesteld van 3.256,87 euro of 3.747,19 euro bij een sociaal VAPZ (inkomstenjaar 2019). De minimale bovengrens bedraagt dan weer 1.131,33 of 1.301,65 euro bij een sociaal VAPZ (inkomstenjaar 2019). De minimale bovengrens is ook het bedrag dat voor starters, die nog geen drie jaar terug kunnen kijken, wordt gebruikt. Wil je meer sparen dan de bovengrens van het VAPZ? Dan is de POZ een oplossing, waarbij de betaalde premie niet integraal aftrekbaar is maar je wel van een belastingvermindering geniet.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen?

De betaalde POZ-premies komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30%. Net zoals bij de VAPZ geldt er ook hier een bovengrens die echter veel moeilijker te bepalen is. Als zelfstandige mag je immers een maximaal pensioen opbouwen van 80% van je inkomen, rekening houdende met het wettelijk opgebouwd pensioen en andere pensioenspaarformules zoals het VAPZ.

Daarom zal de administratie een bovengrens opleggen van 80% van het gemiddelde van de referentie-inkomsten van de afgelopen drie jaar. Indien je deze 80%-regel niet overschrijdt, komen de betaalde POZ-premies in aanmerking voor de belastingvermindering van 30%. Wat jij fiscaal voordelig mag sparen is dan ook afhankelijk van je inkomsten van de voorbij drie jaren. Omdat die berekening vrij ingewikkeld is, is het vaak interessanter om een POZ af te sluiten via je sociaal verzekeringsfonds. Zij hebben inzicht in je beroepsinkomsten en kunnen op basis hiervan eenvoudig de maximale POZ-premie bepalen.

Hoe de belastingvermindering voor pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen aangeven?

Terwijl je als eenmanszaak de VAPZ-stortingen gewoon aangeeft als betaalde sociale bijdragen, is dat bij de POZ-premie anders. Dit vul je in de rubriek met federale belastingverminderingen waaronder je onder andere ook de belastingvermindering voor pensioensparen vindt. Je gebruikt hiervoor de code 1342 of 2342 (aanslagjaar 2019). Het in te vullen bedrag is deze van de gestorte POZ-premies. Je verzekeraar zal je een fiscaal attest bezorgen waarop dat bedrag staat. Dit fiscaal attest dien je te bewaren.