Pensioensparen is een vorm van langetermijnsparen waarbij je een aanvullend pensioen opbouwt, bovenop het wettelijk pensioen. Vooral als zelfstandige, wiens pensioen automatisch al vrij karig is, is pensioensparen niet onbelangrijk. De overheid kent daarbij een extra stimulans toe om de burgers warm te maken voor het pensioensparen. Dit zowel bij pensioenspaarrekeningen bij een bank als bij pensioenspaarverzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij.

Voorwaarden belastingvermindering pensioensparen

Om van de belastingvermindering voor pensioensparen te genieten, gelden er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je moet een Belgische rijksinwoner zijn of inwoner zijn van een lidstaat van de EER, op het moment van het afsluiten van het contract;
  • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn;
  • Je mag maximaal 65 jaar oud zijn (je verliest het recht op de belastingvermindering in het jaar waarin je 65 jaar wordt)
  • De belastingvermindering geldt alleen als je minimaal tien jaar spaart, dus start je met pensioensparen voor je 55ste;
  • Je mag slechts één vorm van pensioensparen inbrengen op het belastingformulier. Je kan dus niet de stortingen op verschillende spaarrekeningen of -verzekeringen inbrengen, maar kan het wel combineren met een VAPZ;
  • De spaarformule moet aan een aantal voorwaarden voldoen, met name met betrekking tot de begunstigde bij leven en bij overlijden.

Twee stelsels: belastingvermindering van 25 tot 30%

De belastingvermindering bedraagt 25% of 30%, afhankelijk van het gespaard bedrag (cijfers: aanslagjaar 2020). In de praktijk loopt de belastingvermindering nog verder op, omdat ook de verschuldigde gemeentebelasting afneemt. Het maakt niet uit of je het bedrag in één keer stort of in maandelijkse schijven betaalt.

  • Klassieke regeling: maximaal 980 euro sparen met een belastingvermindering van 30%
  • Nieuwe regeling: maximaal 1.260 euro sparen met een belastingvermindering van 25%

Opmerkelijk hierbij is dat het volledig gespaard bedrag onder de nieuwe regeling valt eenmaal de grens van 980 euro overschreden is. Wie 981 euro spaart, zal dus van een kleinere belastingvermindering genieten dan wie 980 euro spaart. Anderzijds is het zo dat wanneer beide partners samen worden belast, zij elk afzonderlijk mogen sparen tot het maximumbedrag. Ze mogen met andere woorden tot 1.520 euro sparen. De voorwaarde is dan wel dat het gaat om twee aparte spaarrekeningen of -verzekeringen.

Jaarlijks zal de verzekeringsmaatschappij of de bank de fiscale fiche nr. 281.60 bezorgen. Hierop staan alle stortingen die je gedaan hebt en die recht geven op een belastingvermindering. Dat attest moet je bijhouden en op vraag van de fiscus kunnen voorleggen.

Opgelet: in hetzelfde jaar kan je niet zowel de belastingvermindering voor pensioensparen als de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen verkrijgen.

Gevolg van de belastingvermindering voor pensioensparen

Wanneer je de uitgaven voor het pensioensparen fiscaal inbrengt, dan moet je op het einde van de rit ook belastingen betalen op het uitgekeerde bedrag. Dat is ook het geval indien je slechts eenmalig de belastingvermindering aanvraagt. Anderzijds: vraag je nooit de belastingvermindering aan, moet je op het einde van de rit de anticipatieve heffing van acht procent niet betalen.

Dan moet je wel het document 276 C1 (B) aanvragen bij het belastingkantoor en dat aan de verzekeringsmaatschappij of bank voorleggen. In de praktijk is dit vooral interessant voor zij die beperkte inkomsten hebben en de belastingvermindering niet of slechts gedeeltelijk kunnen gebruiken.