Via het Prins Albert Fonds krijgen jongeren de kans om zich internationaal te vormen. Het Prins Albert Fonds selecteert elk jaar dertig jongeren die een beurs ontvangen om in het buitenland een project of een deelproject uit te werken voor een Belgisch bedrijf dat zo’n project wil laten uitvoeren. Intussen is de oproep voor kandidaten voor 2022 gelanceerd. Op 10 januari 2022 wordt de oproep afgesloten en moeten alle kandidaturen zijn ingediend.

Voorwaarden voor de beurs van het Prins Albert Fonds

Om in aanmerking te komen voor de beurs van het Prins Albert Fonds dient een kandidaat maximaal dertig jaar oud te zijn op het moment dat hij zich kandidaat stelt. Daarnaast dient de kandidaat een masterdiploma te bezitten. Kandidaten hoeven niet over een project te beschikken.

Het bedrijf dat een project wil laten uitvoeren door een geselecteerd kaderlid, moet in België zijn gevestigd of in België zijn hoofdkwartier hebben. Opdat de kandidaat nieuwe exportstrategieën zou kunnen uitwerken, moet het jonge kaderlid voldoende beslissingsmacht binnen dit bedrijf toegekend krijgen. Hij moet bijvoorbeeld exportcontracten kunnen negotiëren of aangaan en marktstudies kunnen uitvoeren. Daarnaast moet het bedrijf een interne coach aanstellen die het project zal opvolgen, moet het de reis- en de verblijfkosten van de deelnemer vergoeden en moet het een steunbijdrage aan het Prins Albert Fonds betalen. Deze steunbijdrage bedraagt 16.000 of 23.000 euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het is niet vereist dat het jonge kaderlid een salaris of een bonus krijgt.

Selectieprocedure

Elk jaar worden er dertig kandidaten geselecteerd. Bij de selectieprocedure ligt de focus op de individuele kwaliteiten. De selectie gebeurt door een zorgvuldig samengesteld selectiecomité met onder meer internationale experts, HR-experts en alumni van het Prins Albert Fonds.

Eerst wordt het profiel van de kandidaat beoordeeld op basis van diverse selectiecriteria, zoals sociale attitudes, volwassenheid, eerdere ervaringen, motivatie enzovoort. Elke kandidaat krijgt een quotering mee en de 75 beste kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Gedurende een dertig minuten durende discussie wordt grondig nagegaan in welke mate de kandidaten aan de selectiecriteria voldoen. De dertig beste kandidaten worden uitgekozen. De 45 niet-geselecteerde kandidaten krijgen uitgebreid feedback.

Bedrag en verloop van het project

Van het Prins Albert Fonds ontvangt de kandidaat een beurs van 26.000 euro. Kandidaten die geselecteerd worden voor het traject van 2022, dienen het project tussen de zomer van 2022 en januari 2023 te starten.

Het Prins Albert Fonds biedt geen traineeship aan, maar wel de mogelijkheid om via een internationaal project tot zelfontwikkeling te komen. De jonge kaderleden moeten dus zelf een strategie uitwerken, lokale contacten opbouwen, studies uitvoeren en dergelijke meer. Als een kandidaat geselecteerd is, zal hij wel gedurende een maand worden voorbereid in het Belgische bedrijf en aan verschillende infosessies kunnen deelnemen.

Vervolgens zal het jonge kaderlid gedurende elf maanden worden uitgezonden naar een land buiten Europa, waar hij het (deel)project zal realiseren. Op het einde van het traject dienen kandidaten een verslag in en kunnen ze de titel Prince Albert Fund Laureate ontvangen. Dit is een prestigieuze titel die deuren opent in het Belgische bedrijfsleven.

Aanvragen van de beurs van het Prins Albert Fonds

Jaarlijks wordt er een oproep gepubliceerd voor kandidaten. Momenteel loopt er een oproep tot 10 januari 2022. Via de website van het Prins Albert Fonds kan een geïnteresseerde zijn kandidatuur stellen. Als hij wordt geselecteerd, dient hij zelf contact op te nemen met een bedrijf dat als gastheer fungeert. Een bedrijf dat een project wil laten uitvoeren door een geselecteerd kaderlid, dient zelf contact op te nemen met het Prins Albert Fonds.