Bij de wettelijke arbeidsduurvermindering van 1 januari 1999 werd de arbeidsduur in België van 40 uur naar 39 uur herleid. Tegen ten laatste 1 januari 2003 diende dit herleid te zijn tot 38 uur per week. Op 1 oktober 2001 werd ook de mogelijkheid ingevoerd om onder 38 uur per week te zakken. Dit berust zuiver op vrijwilligheid. Sinds 1 januari 2004 moet de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering werkgevers aanmoedigen om daadwerkelijk onder de werkweek van 38 uur te zakken.

Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering?

Het betreft een federale doelgroepvermindering, het geldt dus niet alleen in Vlaanderen. Het wordt toegekend aan werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering van minstens één uur per week invoeren. Zo’n collectieve arbeidsduurvermindering kan worden ingevoerd door een wijziging van het arbeidsreglement. Deze werkgevers krijgen dan gedurende een beperkte periode van maximaal 16 kwartalen recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Voor wie is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering?

De doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering is er voor werkgevers uit de private sector en voor autonome overheidsbedrijven. Het richt zich zowel op de voltijdse werknemers waarvan de effectieve arbeidsduur ten gevolge van een collectieve arbeidsduurvermindering met minstens één uur per week is afgenomen als op de deeltijdse werknemers van wie het loon door de invoering van de collectieve arbeidsduurvermindering dient te worden aangepast. Daarnaast komt ook de overstap naar een vierdagenweek in aanmerking, maar dit enkel voor de voltijdse werknemers en niet voor de deeltijdse werknemers.

Verder geldt de federale doelgroepvermindering enkel wanneer de arbeidsduurvermindering vrijwillig wordt doorgevoerd. Wanneer een werkgever van paritair comité verandert en wanneer de wekelijkse arbeidsduur daar verplicht lager is, komt deze vermindering niet in aanmerking voor de federale doelgroepvermindering.

Bedrag van de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

De federale doelgroepvermindering betreft een vermindering op de werkgeversbijdragen. Het gaat om een forfaitaire vermindering die wordt toegepast gedurende 4 tot 16 kwartalen, afhankelijk van de werkelijke arbeidsduurvermindering. De doelgroepvermindering geldt per werknemer.

Arbeidsduurvermindering Bedrag Periode
Naar 35 uur per week of minder € 400 16 kwartalen
Naar 36 uur per week € 400 12 kwartalen
Naar 37 uur per week € 400 8 kwartalen
Naar een vierdagenweek € 400 4 kwartalen
Arbeidsduurvermindering i.c.m. een vierdagenweek € 1000

€ 400

Overlappende kwartalen*

Resterende kwartalen

* Gedurende een periode heeft de werkgever recht op zowel de doelgroepvermindering voor de vierdagenweek als op de doelgroepvermindering voor de vermindering van het aantal arbeidsuren. Gedurende deze periode wordt de doelgroepvermindering van € 800 naar € 1.000 opgetrokken.

Houd er rekening mee dat deze bedragen gelden voor volledige kwartaalprestaties. Bij onvolledige kwartaalprestaties, bijvoorbeeld wanneer een werknemer tijdens het kwartaal ontslag neemt, moeten deze bedragen proportioneel worden verminderd.

Wanneer achteraf blijkt dat de werkgever een inbreuk heeft gepleegd op bepalingen omtrent de arbeidsduur kan de toegekende bijdragevermindering worden teruggevorderd.

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering aanvragen

In eerste instantie vindt er een wijziging van het arbeidsreglement plaats. Dit dient ter kennisneming te worden gegeven aan een externe directie van de AD Toezicht op de Sociale Wetten. Deze afdeling van het AD Toezicht op de Sociale Wetten zal het arbeidsreglement registreren. In de aangifte voor de sociale zekerheid voor het kwartaal waarin de bijdragevermindering moet worden toegekend, moet de werkgever melding maken van het door de AD Toezicht op de Sociale Wetten toegekende registratienummer voor het gewijzigde arbeidsreglement, de werknemers waarop het betrekking heeft en de datum van de inwerkingtreding. Het sociaal secretariaat kan dit voor je regelen.