De Vlaamse overheid moedigt ondernemingen aan om milieuvriendelijker en energiezuiniger te investeren. Daarom heeft de Vlaamse overheid de zogenaamde Ecologiepremie Plus (ook wel eens EP-Plus of ecologiepremie+ genoemd) in het leven geroepen. Onder specifieke voorwaarden zal de Vlaamse overheid dan een deel van de extra investeringskosten vergoeden, want de ecologische keuze is nog steeds de duurdere keuze.

Alleen voor welbepaalde investeringen

Lang niet alle milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de Ecologiepremie Plus. Zo is het vereist dat de investering op een limitatieve lijst staat. De meest recente versie is op de website van de Vlaamse overheid terug te vinden en telt op het moment van schrijven 53 pagina’s. Het is onderverdeeld in de categorieën koeling, transport, verlichting, warmte/verwarming, water en diverse investeringen. Onder andere absorptiekoeling op basis van restwarmte, ombouwsets voor aardgasmotoren voor vrachtwagens en struvietinstallaties om fosfaten uit afvalwater te recupereren zijn op de lijst terug te vinden.

Wanneer een investering niet is opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze een uniek karakter heeft, kan er geen beroep worden gedaan op de Ecologiepremie Plus. Eventueel kan STRES (strategische ecologiesteun) dan een uitweg bieden.

Andere voorwaarden voor de Ecologiepremie Plus

Niet alleen moet de investering op de limitatieve lijst staan, maar er gelden nog een aantal andere voorwaarden. In de eerste plaats moet de onderneming een aanvaardbare activiteit uitoefenen. Daarnaast moet de investering in het Vlaamse Gewest gebeuren en dit pas na het indienen van de aanvraag. De investering moet voorts binnen de zes maanden na de premietoekenning beginnen (datum eerste factuur) en ten laatste drie jaar na de toekenning eindigen (datum laatste factuur). Er mag wel een aanvraag worden ingediend voor meerdere technologieën en het is zelfs toegestaan om in één aanvraag investeringen in meerdere exploitatiezetels op te nemen.

Bedrag van de Ecologiepremie Plus

Het bedrag van de premie bedraagt 15 tot 55% van de investering en is afhankelijk van het type investering. De subsidie richt zich namelijk op het dragen van de meerkost van een ecologische keuze en zo’n meerkost is niet bij elke investering identiek. In de limitatieve lijst is steeds opgenomen hoe hoog de premie is. Daarnaast speelt ook de ecoklasse van de investering een rol, net zoals de grootte van de onderneming. Hierbij speelt het onderscheid tussen een kmo en een grote onderneming dus een rol.

Alsook kan er een bonus op de ecologiepremie worden verkregen, maar dan moet er een geldig milieucertificaat, een gecertificeerd milieumanagementsysteem of een geldige eerstelijns energie-, eco- of milieu-efficiëntiescan zijn.

Het totale bedrag van de op deze manier toegekende subsidies kan 1.000.000 euro bedragen over een periode van drie jaar. Hieronder zijn alle percentages alvast even in tabelvorm weergegeven, maar het eenvoudigste is nog steeds om de informatie in de limitatieve lijst te raadplegen.

Ecoklasse Ecologiegetal kmo go
Milieu-investering
A 9 50% 40%
B 6 30% 15%
C 3-4 0% 0%
D 1-2 0% 0%
Investering op energiegebied – investering in energiebesparende maatregelen
A 9 40% 30%
B 6 30% 15%
C 3-4 0% 0%
D 1-2 0% 0%
Investering op energiegebied – investering in energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
A 9 55% 45%
B 6 30% 15%
C 3-4 0% 0%
D 1-2 0% 0%