Wanneer je goederen in de EU importeert, weet je vast wel dat daar een aantal formaliteiten en kosten aan verbonden zijn. Doe je dat vaker? Dan is een ET 14000-vergunning waarschijnlijk interessant. Zeker nu het Verenigd Koninkrijk besloten heeft om de Europese Unie te verlaten, neemt het belang daarvan toe. Om te begrijpen wat zo’n ET 14000-vergunning is, moet ik eerst even de inklaringsformaliteiten en btw-gevolgen toelichten.

Wat is inklaren?

Inklaren is een fiscaal begrip en wil zeggen dat je de nodige douaneformaliteiten vervult om bepaalde invoergoederen in het vrije verkeer van de Europese Unie te brengen. Hierdoor worden de goederen aan de fiscale regels van de Europese Unie onderworpen. Concreet moet je bij het inklaren invoerrechten betalen, worden er heffingen ingehouden en moet je btw afdragen. Bij het inklaren moet je verschillende documenten voorleggen. Welke documenten je nodig hebt, zal telkens verschillen. Wat Belgische importeurs betreft, gaat het meestal om volgende documenten:

  • Het EUR-1-document, indien het gaat om een product afkomstig uit een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft. Het voordeel hiervan is dat je dan van een vrijstelling of verlaging van invoerrechten geniet;
  • De leveranciersverklaring als bewijsstuk voor het opmaken van de EUR-1;
  • Het ATR-certificaat bij goederen die vanuit Turkije worden geïmporteerd;
  • FORM-A-certificaat, een bewijs van oorsprong bij goederen die vanuit een aantal ontwikkelingslanden worden ingevoerd. Voor derdewereldlanden is een carnet-TIR noodzakelijk;
  • Inspectie-, gewicht- en gezondheidscertificaten.

Btw betalen bij het inklaren

Bij het importeren van goederen zal de douane-expediteur steeds een invoeraangifte gebruiken. Pas wanneer alle btw- en douaneformaliteiten zijn vervuld, zal het product een ‘communautair goed’ worden. Jij moet dan de btw betalen aan de douane-expediteur. Op basis van het invoerdocument geniet je dan weer recht op btw-aftrek. Je moet de btw met andere woorden voorfinancieren. Voor wie vaak producten importeert, is dat natuurlijk niet interessant. Zij vragen beter een ET 14000-vergunning aan.

Wat is de ET 14000-vergunning?

Een ET 14000-vergunning maakt het mogelijk om de betaling van de invoer-btw te verleggen naar de periodieke btw-aangifte, waardoor de importeur de btw niet moet voorfinancieren. Het volstaat in dat geval om de verschuldigde btw op te nemen in het rooster 57. Ook de maatstaf van heffing neem je natuurlijk op in rooster 81 (handelsgoederen en grond- en hulpstoffen), 82 (diensten, diverse goederen en andere) of 83 (bedrijfsmiddelen). Voor het recupereren van de btw gebruik je dan weer het rooster 59. Belangrijk om te weten is wel dat wanneer je over een ET 14000-vergunning beschikt, je ook verplicht bent om deze regeling toe te passen.

Hoe de ET 14000-vergunning verkrijgen?

De ET 14000-vergunning vraag je aan bij je de FOD Financiën te Brussel en is geldig vanaf de datum waarop het werd verleend. Om de ET 14000-vergunning te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Een invoeractiviteit hebben of ermee starten, te bewijzen door voorgaande inklaringsdocumenten, contracten of offertes;
  • De btw-verplichtingen hebben nageleefd gedurende de vier kalenderkwartalen die aan de aanvraag voorafgaan;
  • Periodieke btw-aangiften indienen;
  • Over een btw-nummer beschikken.

De aanvraag wordt ingediend via een door de FOD Financiën opgesteld formulier. Het ingevuld formulier verzend je naar de Dienst btw van de Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (Centrale Diensten) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (FOD Financiën), te bereiken via:

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Centrale diensten
Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
Dienst btw
Koning Albert II-laan 33, bus 281
1030 Brussel