De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca is een vermindering van de werkgeversbijdragen voor maximaal vijf vaste voltijdse werknemers in de horeca. Opdat een werkgever voor deze federale doelgroepvermindering in aanmerking komt, moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet er bijvoorbeeld een geregistreerd kassasysteem zijn en moeten ook de gepresteerde uren worden geregistreerd. De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers is het interessantst voor jonge horecawerknemers.

Federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca

De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers is er voor werkgevers die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren (PC 302). Bovendien mogen zij maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode (gemiddelde), moeten zij een GKS (Geregistreerd Kassasysteem) gebruiken en moeten de begin- en einduren betreffende de aanwezigheid hierin worden geregistreerd (of in een ASA, het zogenaamde alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie). Zelfs wanneer een witte kassa strikt genomen niet noodzakelijk zou zijn, is het dus wel een vereiste voor de federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers.

Enkel voor voltijdse vaste werknemers in de horeca

De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers is een vermindering van werkgeversbijdragen voor maximaal vijf voltijdse werknemers die onder het paritair comité van de horeca vallen. De regeling is er dus enkel voor vaste voltijdse werknemers. Gelegenheidswerknemers, zelfs wanneer de bijdragen op het normale forfaitaire loon worden betaald, komen met andere woorden niet in aanmerking. Het is anderzijds niet vereist dat zij gedurende het volledige kwartaal (voltijds) in dienst zijn geweest.

Werkgever mag zelf maximaal 5 werknemers aanwijzen

De werkgever kiest zelf voor welke vijf werknemers hij de federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers toepast. Hij kan dit per kwartaal kiezen. Het maximum van vijf geldt ook wanneer de werkgever verschillende vestigingen heeft met personeel in dienst. De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers is dan ook in de eerste plaats gericht op het steunen van kleine horecaondernemers en niet op de grote ketens, vandaar ook de grens van 49 werknemers.

Voor de werkgever is het het interessantst om jonge werknemers aan te wijzen. Werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar, leveren namelijk een vermindering van 800 euro per kwartaal op. Voor andere werknemers bedraagt de federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers ‘slechts’ 500 euro.

Andere steunmaatregelen en premies voor horecaondernemers

De federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers komt bovenop andere steunmaatregelen voor de horeca. Horecaondernemers kunnen bijvoorbeeld ook een beroep doen op flexi-jobs. Hierbij betalen werkgevers een patronale bijdrage van 25% bovenop het loon, maar hoeft men geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing te betalen. Dergelijke flexi-jobs zijn wel enkel mogelijk voor wie minstens 4/5 aan de slag is bij een andere job. Dit kan echter een goede aanvulling zijn om piekmomenten op te vangen en is een mooi extra voordeel bovenop de doelgroepvermindering voor vaste voltijdse werknemers.

Ten slotte zijn er soms ook horecapremies op gemeentelijk en stedelijk niveau. Voorbeelden daarvan zijn de horecapremie in Lanaken (een premie tot 10.000 euro voor ecologische investeringen) en de toelage voor detailhandel en horeca in Brugge (betoelaging voor het promoten van de inname van leegstaande panden in belangrijke winkelassen). Informeer dus zeker eens bij de gemeente of er extra premies zijn waarop je een beroep kan doen.