Als werkgever krijg je te maken met extra administratieve last. De jaarlijks in te vullen fiscale fiche 281.10 vormt daar een voorbeeld van. In de praktijk is het het sociaal secretariaat dat gelukkig een en ander voor jou zal opstellen. Toch is daarmee de kous niet af, want je moet nog steeds nauwgezet de informatie doorspelen. Doe je dat niet? Dan riskeer jij een boete die hoog op kan lopen. Wat de fiscale fiche 281.10 is, welke gegevens erin worden opgenomen en wat de eventuele sanctie is bij een foute aangifte? Dat lees je in dit artikel.

Wat is de fiscale fiche 281.10?

De fiscale fiche 281.10 wordt ook wel eens de loonfiche genoemd. Hierop wordt immers het loon van jouw werknemer opgenomen. Dit bestaat niet alleen uit de bezoldigingen, maar ook uit de toegekende voordelen van alle aard, vakantiegelden, achterstallen, opzeggingsvergoedingen en de diverse bijdragen. Het gaat om de inkomsten van het afgelopen inkomstenjaar. Er wordt ook een controledocument aan toegevoegd waarop de details per maand zijn weergegeven.

Als werkgever moet je de fiscale fiche 281.10 voor 1 maart aan de werknemer en aan de fiscus (Belcotax-on-Web) bezorgen. De werknemer gebruikt de fiscale fiche 281.10 voor het invullen van de aangifte voor de personenbelasting. Voor de fiscus is het dan weer een krachtig controledocument.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.10?

De fiscale fiche 281.10 bestaat uit verschillende rubrieken en bevat, naast de algemene gegevens zoals de identiteit en de gezinstoestand, de door de werkgever toegekende inkomsten of voordelen en de diverse inhoudingen:

 • Bezoldigingen: toegekende lonen, getrouwheidszegels, aandelenopties en voordelen van alle aard;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten: vervroegd vakantiegeld, achterstallen en opzeggingsvergoedingen;
 • Weerverletzegels;
 • Niet- recurrente resultaatsgebonden voordelen;
 • Inkomsten als gelegenheidswerknemer in de horecasector;
 • Inkomsten door sportbeoefenaars en scheidsrechters;
 • Tussenkomst door de werkgever voor pc- en internetkosten;
 • Tussenkomst in de reiskosten door de werkgever (opdeling per vervoermiddel incl. mobiliteitsvergoeding Cash for Car);
 • Inhoudingen voor het aanvullend pensioen;
 • Overuren die recht geven op een overwerktoeslag;
 • Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldigingen voor overuren in de horeca;
 • Ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid;
 • De werkbonus;
 • Diverse inlichtingen.

Wat als de fiscale fiche 281.10 niet volledig of incorrect is?

Het gebeurt wel vaker dat de fiscale fiche 281.10 niet geheel correct is. Het is immers het sociaal secretariaat die de fiscale fiche 281.10 opstelt. Het sociaal secretariaat heeft dan ook geen zicht op de betalingen die jij doet en al zeker niet op eventuele voordelen van alle aard, zoals een toegekende smartphone van de zaak.

Het is belangrijk dat je dergelijke zaken detaillistisch aan het sociaal secretariaat doorgeeft. Want wanneer de fiscale fiche 281.10 niet correct of niet volledig is, mag je je aan een boete verwachten. Bij een eerste overtreding gaat het om een bescheiden boete van €50,-. Bij latere overtredingen kan de boete echter oplopen tot €1.250,-. Daarnaast riskeer je ook nog eens een belastingverhoging van 10 tot 200%! Aangenaam is anders.