De fiscale fiche 281.20 bevat in principe de inkomsten die door de vennootschap aan de bedrijfsleider worden toegekend. In tegenstelling tot de aan de werknemer toegekende bezoldigingen moeten de inkomsten dus niet op de fiscale fiche 281.10 worden opgenomen, hoewel hier een enkele uitzondering op bestaat.

Wat is de fiscale fiche 281.20?

De fiscale fiche 281.20 is een individuele fiche waarop de bezoldigingen van bedrijfsleiders worden opgenomen. Voor deze bezoldigingen is een aparte fiscale fiche die zich laat onderscheiden van de fiche 281.10. In principe moeten de bezoldigingen van bedrijfsleiders steeds op de fiche 281.20 worden opgenomen, tenzij de bedrijfsleider ook een bezoldigde activiteit als werknemer in de vennootschap uitvoert. In dat laatste geval volstaat een fiscale fiche 281.10 waarop ook de bezoldigingen als bedrijfsleider worden opgenomen.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.20?

De fiscale fiche 281.20 gaat van start met de persoonlijke gegevens en de gezinstoestand. Vervolgens gaat het over naar de feitelijke bezoldigingen. Op de fiscale fiche worden zowel de periodieke bezoldigingen opgenomen (vak 9a), als de niet-periodieke bezoldigingen (vak 9b) en de voordelen van alle aard (9c). In de daaropvolgende rubrieken gaat het om allerhande inlichtingen die je al kent van de fiscale fiche 281.10, zoals de werkbonus, de inhoudingen voor het aanvullend pensioen en de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Bijzondere behandeling van de sociale bijdragen

Wat vak 9 betreft heerst er vaak onduidelijkheid met betrekking tot de persoonlijke sociale bijdragen. Het is immers niet ongewoon dat deze persoonlijke sociale bijdragen ten laste worden genomen door de vennootschap en dat terwijl het gaat om kosten die in hoofde van de bedrijfsleider persoonlijk aftrekbaar zijn. Hetzelfde geldt overigens ook voor premies voor het vrij aanvullend pensioen.

Indien de vennootschap deze premies of bijdragen zou betalen, moeten zij worden opgenomen op de fiche 281.20. Het vormt per slot van rekening een belastbaar voordeel van alle aard. Indien deze uitgaven op de fiscale fiche 281.20 werden opgenomen, zijn zij voor de vennootschap aftrekbaar.

Hoe en wanneer fiscale fiche 281.20 indienen?

De fiscale fiche 281.20 moet worden ingediend via de digitale tool Belcotax On Web. Dat is ook het geval indien het gaat om een buitenlandse genieter. De fiscale fiche 281.20 moet worden ingediend voor 1 maart.

Enkel bij uitzondering kan de fiscale fiche 281.20 nog op papier worden ingediend. Je moet dan wel aantonen dat je niet over de benodigde informaticamiddelen (computer en internet) beschikt of dat je niet over de nodige vaardigheden beschikt. Gek genoeg geven ze bij de FOD Financiën aan dat je de aanvraag moet richten aan het mailadres(!) belcotax@minfin.fed.be, onder vermelding van:

  • Het KBO-nummer van de schuldenaar;
  • Het type fiche (281.20);
  • Het aantal in te dienen fiches;
  • De reden waarom je meent in aanmerking te komen voor de uitzondering.

Sancties bij fouten op fiche 281.20

Het invullen van de fiche 281.20 doe je maar beter heel aandachtig, want indien de bedragen op de fiche 281.20 niet met de realiteit overeenstemmen dringen zich verregaande sancties op. Je loopt immers het risico op een afzonderlijke aanslag van 100% op de niet-verantwoorde voordelen van alle aard, beroepskosten en bezoldigingen. Daar komt ook nog eens een crisisbijdrage bovenop.