De fiscale fiche 281.30 is er een die in België vooral wordt gebruikt voor kunstenaars, geleerden en politici. Daarnaast bevat het ook belastbare inkomsten voor niet-rijksinwoners. Het is een van de fiscale fiches die we iets minder vaak aantreffen en bovendien zijn er op basis van verschillende circulaires vaak talloze uitzonderingen voorzien. Hieronder lees je wat je moet weten over de fiscale fiche 281.30.

Wat is de fiscale fiche 281.30

De fiscale fiche 281.30 bestaat uit een allegaartje van bijzondere inkomsten die niet op de andere fiscale fiches thuishoren. Het gaat om volgende inkomstenbronnen:

  • Presentiegelden;
  • Ontvangen prijzengeld;
  • Ontvangen subsidies;
  • Ontvangen renten of pensioenen zonder beroepskarakter;
  • Ontvangen vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding;
  • Belastbare inkomsten van niet-rijksinwoners.

Ontvangen presentiegelden op de fiscale fiche 281.30

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en de voorzitters en bureauleden van districtsraden ontvangen naast hun gewone bezoldiging (waarvoor ze een aparte fiscale fiche ontvangen) ook nog presentiegelden. Voor raadsleden die pakweg lid zijn van de provincie- of politieraad zijn presentiegelden zelfs de regel. Presentiegelden zijn cumuleerbaar met andere beroepsinkomsten en kennen een bijzondere fiscale behandeling. Vooral de aftrek van de beroepsinkomsten is daarbij bijzonder, want er zijn drie verschillende methodes voorzien:

  • Het speciaal forfait voor burgemeesters, schepenen of OCMW-voorzitters (geen beroepskosten bewijzen);
  • Het wettelijk forfait (zoals gewone werknemers);
  • Het bewijzen van werkelijke beroepskosten (zoals gewone werknemers).

Zowel de ontvangen presentiegelden als de ingehouden bedrijfsvoorheffing vind je terug op de fiscale fiche 281.30.

Ontvangen prijzengelden en subsidies op de fiscale fiche 281.30

In deze categorie vind je de subsidies en prijzen die aan geleerden, kunstenaars of schrijvers zijn toegekend. Hier gelden heel wat bijzondere regels. In sommige gevallen worden prijzen en subsidies immers volledig vrijgesteld van belastingen, terwijl andere keren een gedeeltelijke belastingvrijstelling mogelijk is. De fiscale fiche 281.30 geeft de aan te geven gelden weer (diverse inkomsten), net zoals de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Renten of pensioenen zonder beroepskarakter op de fiscale fiche 281.30

Ook hier gaat het om renten of pensioenen die toegekend zijn of betaald zijn aan schrijvers, kunstenaars of geleerden.

Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding (fiscale fiche 281.30)

Het gaat om persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding (“de industriële en commerciële valorisatie van wetenschappelijk onderzoek”). Het gaat daarbij om vergoedingen van erkende wetenschappelijke instellingen, universiteiten, hogescholen en de verschillende fondsen van de federale overheid en de gewesten.

Fiscale fiche 281.30 bevat ook inkomsten toegekend aan niet-rijksinwoners

De fiscale fiche 281.30 wordt eveneens gebruikt voor belastbare inkomsten die werden toegekend aan niet-inwoners. Het gaat daarbij niet alleen om toegekende prijzen of subsidies, maar ook over pakweg periodieke onderhoudsuitkeringen of baten van buitenlandse sportbeoefenaars.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.30?

De fiscale fiche 281.30 bevat natuurlijk een aantal algemene gegevens, zoals de gegevens van de afzender en de geadresseerde. Daarnaast biedt het een overzicht van alle door de schuldenaar toegekende belastbare inkomsten, de eventuele vrijstellingen en de ingehouden bedrijfsvoorheffing. De fiscale fiche 281.30 maakt daarbij een onderverdeling voor rijksinwoners (vak 9) en voor niet-rijksinwoners (vak 10). Ook de ingehouden bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zijn opgenomen in de fiscale fiche 281.30.