Bij het invullen van de belastingaangifte worden de fiscale fiches vanonder het stof gehaald. Een aantal van die fiscale fiches, zoals de fiscale fiche 281.20 en 281.10, besprak ik reeds eerder. Hieronder leg ik uit wat fiscale fiche 281.45 is, wat je op deze fiscale fiche terugvindt en wat de gevolgen zijn voor de belastingaangifte.

Wat is fiscale fiche 281.45?

De fiscale fiche 281.45 bevat een overzicht van de ontvangen inkomsten uit auteurs- of naburige rechten. De fiscale fiche wordt door de ontvanger van die rechten opgemaakt en overgemaakt aan de persoon die een vergoeding krijgt voor de exploitatie van zijn auteursrechten of naburige rechten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een klant die aan zijn leverancier een vergoeding betaalde voor de exploitatierechten van een foto. Maar het kan ook gaan om een werkgever die zijn werknemer een vergoeding toekent voor de eigendomsoverdracht van het auteursrecht op softwarecode.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.45?

De fiscale fiche 281.45 bevat eigenlijk maar weinig gegevens. Zo wordt de identiteit en het adres van de schuldenaar en van de bestemming van de inkomsten opgenomen op de fiscale fiche 281.45. Daarnaast bevat de fiscale fiche 281.45 het brutobedrag van de inkomsten uit auteursrechten, de afgetrokken (forfaitaire) kosten en het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing.

Kenmerkend daarbij is dat de ontvanger van de vergoeding inderdaad mag kiezen tussen de forfaitaire opgave van zijn kosten of het bewijs daarvan. Vooral bij beperkte inkomsten is dat eerste vaak de interessantste optie. Voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) wordt het forfait berekend op basis van deze schijven en percentages:

Inkomstenschijf auteursrechten Percentage beroepskosten Vast
€ 0,00 – € 16.320,00 50% € 0,00
€ 16.320,01 – 32.640,00 25% € 8.160,00
€ 32.640,01 – … 0% € 12.240,00

Op deze inkomsten, na aftrek van de (forfaitaire) beroepskosten, wordt 15% of 30% roerende voorheffing ingehouden. De ingehouden roerende voorheffing wordt afgerond tot op de cent. Echter is dit regime beperkt, waardoor een opdeling moet worden gemaakt (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020):

Inkomstenschijf geïnde auteursrechten Belasting
€ 0,00 – € 61.220,00 15% roerende voorheffing
€ 61.220,01 – … 30% roerende voorheffing

 

Wat zijn de gevolgen voor de belastingaangifte?

De tegenpartij zal de roerende voorheffing reeds hebben ingehouden en doorgestort aan de Schatkist. Dit werkt bevrijdend, waardoor je er dus niet nogmaals op wordt belast. Toch moet je de inkomsten die op fiscale fiche 281.45 zijn weergeven opnemen in de belastingaangifte. Er wordt bijvoorbeeld wel met de ingehouden roerende voorheffing rekening gehouden voor het bepalen van de aanvullende gemeentebelasting. Stel bijvoorbeeld dat een gemeente een aanvullende gemeentebelasting oplegt van 5%, dan stijgt het belastingtarief eigenlijk van 15% naar 15,75% (15% x 105%). En dus is er nog een kleine (bijna verwaarloosbare) verhoging van toepassing.

En omdat het bij betaalde roerende voorheffingen gaat om een verrekening met de verschuldigde belasting, moet je alles natuurlijk netjes opnemen in je belastingaangifte. Maar buiten de kleine verhoging door de gemeentebelasting hoef je je dus nergens zorgen om te maken. En eigenlijk is de fiscus dankzij de elektronische versie van de fiche 281.45 ook al op de hoogte van jouw inkomsten. Jij moet ze enkel nog even overnemen.